สรุปให้ชัด ! ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการอะไรบ้าง ? ถึงได้ลดหย่อนภาษี

ads

รู้ก่อน เริ่มช้อปปิ้ง !

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค และกำลังซื้อภายในประเทศ โดยภาครัฐจะเข้ามาช่วยให้ประชาชนที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2563 เพิ่มขึ้นจากปกติ แต่ก่อนเริ่มต้นช้อปปิ้งสินค้า-บริการกันแบบจริงจัง ลองมาทำทำความเข้าใจก่อนออกไปช้อปว่า โครงการช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้ลดหย่อนภาษีได้บ้าง ? ต้องลงทะเบียนหรือไม่ และช้อปออนไลน์ได้ไหม มาดูคำตอบกัน

ช้อปดีมีคืน ลงทะเบียนยังไง ?

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้สนใจใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ สามารถซื้อสินค้าและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2563 ได้เลย

ช้อปดีมีคืน ใครได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบ้าง ?

“ช้อปดีมีคืน” เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับเงินสุทธิในแต่ละปี

แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องไม่เคยได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัตราคืนภาษี ตามมาตรการช้อปดีมีคืน 2563

รายได้สุทธิต่อปี

ฐานภาษีเงินได้สุทธิต่อปี

เงินภาษีคืนสูงสุด

ไม่เกิน 150,000 บาท

ยกเว้นภาษี

0 บาท

150,001-300,000 บาท

5%

1,500 บาท

300,001-500,000 บาท

10%

3,000 บาท

500,001-750,000 บาท

15%

4,500 บาท

750,001-1,000,000 บาท

20%

6,000 บาท

1,000,001-2,000,000 บาท

25%

7,500 บาท

2,000,001-5,000,000 บาท

30%

9,000 บาท

5,000,000 บาทขึ้นไป

35%

10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

แม้ว่าโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ แต่มีสิ่งที่ลืมไม่ได้ นั่นคือ การขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี ดังนี้

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการอะไรได้บ้าง ?

ซื้ออะไรได้บ้าง ถ้าจะลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืน
 • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าท้องถิ่น OTOP
 • หนังสือ
ช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการอะไรบ้าง
 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม

ซื้อของออนไลน์ นำมาลดหย่อนภาษี ตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้ไหม

การซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Lazada / Shopee / JD Central ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน เพียงแต่ก่อนซื้อสินค้าต้องเช็กก่อนว่า ร้านค้าดังกล่าวสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ ? ถ้าสามารถออกใบกำกับภาษีได้ นั่นแปลว่าก็สามารถนำเอาไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน

เมื่อรู้รายละเอียดมาตรการช้อปดีมีคืนกันแล้ว ก็ลองพิจารณาความต้องการของตนเองอีกครั้งว่า มีแผนที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงช่วงปลายปีนี้หรือไม่ ? หากประเมินตนเองแล้วเข้าข่ายต้องใช้เงินซื้อสิ่งของเป็นจำนวน แนะนำให้เข้าร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งเริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563


READ MORE :