เปิดปฏิทินบัตรคนจน เดือนตุลาคม 2565 ได้รับค่าอะไรบ้าง

สรุปที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหน

ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยเฉพาะการปรับหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรคนจน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีการระบุวันลงทะเบียน ทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องคอยติดตามรายละเอียดต่อไป และระหว่างนั้นมาอัปเดตกันว่า บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังโอนเงินช่วยเหลือส่วนไหนเข้าบัตรคนจนเดือนนี้บ้าง


วันที่ 1 ตุลาคม 2565


วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 200-300 บาท/คน/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะได้รับเงินดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาท/เดือน

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ จำนวน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

ค่าก๊าซหุงต้ม

ทำอาหารในครัว
ช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท/3 เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)


วันที่ 18 ตุลาคม 2565


ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
  • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ช่องทางลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คนกำลังล้างแก้วน้ำ
ขยายเวลาลดค่าน้ำประปาอีก 1 ปี

เป็นการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ช่องทางลงทะเบียน

วันที่ 22 ตุลาคม 2565


เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

สำหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่าย ดังนี้

  • เงิน 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรคนจนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวันโอนเงินเข้าบัตรในเดือนตุลาคม 2564 สามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ


READ MORE :
Previous articleอาหารเจกระป๋อง หนึ่งทางเลือกสำหรับคนกินเจในช่วงโควิด
Next articleวิธีป้องกันน้ำท่วมรถ ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างได้ผล