ไขคำตอบ ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่

ครม. ไฟเขียวลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า หวังสร้างแรงจูงใจ

หลังทั่วโลกประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนมายาวนาน นานาประเทศต่างออกมาตรการมากมายเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลของไทยได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่อุปสรรคสำคัญคือราคารถ EV ที่ค่อนข้างสูง ทั้งสถานีชาร์จไฟก็มีค่อนข้างจำกัด ทำให้หลายคนยังลังเลที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ ด้วยการลดราคารถอีวี ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศมากขึ้น และนั่นคือที่มาของคำถามที่ว่า หากอยากซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต้องเตรียมตัวเสียภาษีเท่าไหร่ ตาม Promotions.co.th มาหาคำตอบกัน


รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ ?


กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น ที่ประชุม ครม. มีมติปรับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (CBU) ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคัน ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการนำเข้าทั่วไป ในปี 2565 – 2566

 • ใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 40 ให้ยกเว้นอากร
 • ใช้สิทธิ FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงอีกร้อยละ 40
 • สำหรับนำเข้าทั่วไป อากรร้อยละ 80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 40
 • ปรับลดภาษีสรรพสามิตจากเดิมร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 เท่านั้น

ตัวอย่าง

หากบริษัท A นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องเสียภาษีนำเข้า 20% ขณะที่บริษัท B เป็นตัวแทนนำเข้ารถ EV จากเกาหลีใต้ ซึ่งต้องจ่ายภาษีนำเข้าสูงถึง 40% ถ้าถามว่าบริษัท A และ B ต้องจ่ายภาษีนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ คำตอบเสียภาษี 0%

กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ CBU ที่มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 2 ล้านบาท ไปจนถึง 7 ล้านบาทนั้น ภาครัฐมีนโยบายปรับลดภาษีอาการและภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 20 ให้ยกเว้นอากร
 • ใช้สิทธิ FTA อากรเกินร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20
 • สำหรับอัตราอากรนำเข้าทั่วไป ให้ลดลงเหลือร้อยละ 60
 • ปรับลดภาษีสรรพสามิตจากเดิมร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 เท่านั้น

รัฐมอบเงินอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวนเท่าใด


ที่ประชุม ครม. มีมติให้เงินอุดหนุนเพื่อซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยพิจารณาตามขนาดของแบตเตอรี่ มีรายละเอียดดังนี้

(1) แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 70,000 บาทต่อคัน

(2) แบตเตอรี่มากกว่า 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จะได้รับเงินอุดหนุน 150,000 บาทต่อคัน

ลานจอดรถรถยนต์ไฟฟ้า
ลานจอดรถรถยนต์ไฟฟ้า

ต่อภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ต้องจ่ายปีละเท่าไหร่


สิ่งที่เจ้าของรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซค์ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั่นคือการชำระภาษีรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน โดยมีการแบ่งอัตราภาษีสำหรับรถไฟฟ้าเป็น 2 ประเภท คือ

รถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าเสียภาษีตามน้ำหนักของรถ ในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราเดียวกับที่ใช้สำหรับรถกระบะ

น้ำหนักรถ

เสียภาษี

น้ำหนักรถ 500 กิโลกรัม

150 บาท

น้ำหนักรถ 501-750 กิโลกรัม

300 บาท

น้ำหนักรถ 751-1,000 กิโลกรัม

450 บาท

น้ำหนักรถ 1,001-1,250 กิโลกรัม

800 บาท

น้ำหนักรถ 1,251-1,500 กิโลกรัม

1,000 บาท

น้ำหนักรถ 1,501-1,750 กิโลกรัม

1,300 บาท

น้ำหนักรถ 1,751-2,000 กิโลกรัม

1,600 บาท

น้ำหนักรถ 2,001-2,500 กิโลกรัม

1,900 บาท

น้ำหนักรถ 2,501-3,000 กิโลกรัม

2,200 บาท

น้ำหนักรถ 3,001-3,500 กิโลกรัม

2,400 บาท

น้ำหนักรถ 3,501-4,000 กิโลกรัม

2,600 บาท

น้ำหนักรถ 4,001-4,500 กิโลกรัม

2,800 บาท

น้ำหนักรถ 4,501-5,000 กิโลกรัม

3,000 บาท

น้ำหนักรถ 5,001-6,000 กิโลกรัม

3,200 บาท

น้ำหนักรถ 6,001-7,000 กิโลกรัม

3,400 บาท

น้ำหนักรถ 7,001 กิโลกรัมขึ้นไป

3,600 บาท

รถไฟฟ้าประเภทอื่น

ในส่วนรถพลังงงานไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก็มีการจัดเก็บภาษีประจำปีเช่นเดียวกัน โดยให้เก็บภาษีอัตรากึ่งหนึ่งของข้อกำหนดการจัดเก็บตามน้ำหนัก หรือจัดเก็บเป็นรายคัน ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เสียภาษีคันละ 100 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ เสียภาษีคันละ 100 บาท
 • รถบดถนน เสียภาษีคันละ 200 บาท
 • รถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในการเกษตร เสียภาษีคันละ 50 บาท

อย่างไรก็ดีเชื่อว่ามาตรการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและการมอบเงินอุดหนุนผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้งานรถ EV มากขึ้น ตลอดจนเป็นแรงดึงดูดให้ค่ายรถยนต์มาตั้งฐานการผลิตในไทยมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขค่ายรถต้องตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย 150,000 คัน ภายใน 2-3 ปี จากเดิมที่ยกเว้นภาษีนำเข้าเพียงแค่ประเทศจีน แต่สุดท้ายก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า อย่าลืมพิจารณาความพร้อมของตนด้วย เพราะคุณอาจต้องติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านด้วย เพื่อความสะดวกสบาย

อ้างอิงข้อมูล : รัฐบาลไทย


READ MORE :
Previous articleเกณฑ์การส่งผู้ป่วยโควิดรักษาในโรงพยาบาล พิจารณาจากอะไร
Next articleเช็กผู้ประกันตน 33-39-40 รับเงินชดเชยโควิดประกันสังคมเท่าไหร่