สูตรฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3 แบบสูตรไขว้ หลังรับซิโนแวคครบ 2 เข็ม

ฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3 จำเป็นไหม ใครควรฉีด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังคงความตึงเครียดไว้เหมือนเดิม เพราะดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเบาบางลงได้ ซึ่งหนทางที่จะช่วยให้เรารอดปลอดภัย คือจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การพกเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม การตรวจโควิด รวมไปถึงการเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

โดยปัจจุบันวัคซีนโควิดในไทยที่ได้รับการอนุมัติผ่าน อย. แล้ว มีทั้งหมด 6 วัคซีน ได้แก่ แอสตราเซเนกา ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ แต่เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด ปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ในมือ ไปจนถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้ในไทยได้มีการเพิ่มสูตรฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3 แบบสูตรไขว้ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม

เปิดรับอาสาสมัครฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3 หลังรับซิโนแวคครบ


สำหรับประเด็นเรื่องการฉีดซิโนฟาร์มกระตุ้นเข็ม 3 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการโพสต์รายละเอียดผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ได้มีการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม มาแล้ว 6 เดือน (โดยนับจากเข็มแรก) และจะใช้วัคซีนซิโนฟาร์มในการกระตุ้นเข็มที่ 3

นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศรับอาสาสมัครฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3 ที่มีร่างกายแข็งแรงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณสมบัติคือจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเข้ารับกระตุ้นซิโนฟาร์มเข็ม 3 โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 วัน และหลังรับวัคซีน 28 วันของอาสาสมัคร เพื่อนำมาเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่าง ๆ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ใน google form

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเปิดรับอาสาสมัครฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเปิดรับอาสาสมัครฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 3

ศบค.เปิด 4 สูตรไขว้วัคซีนซิโนฟาร์ม เพิ่มเติม


โดยก่อนหน้านี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ก็ได้ออกมาประกาศถึงมติที่ประชุม อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้มีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสูตรไขว้ ที่จะใช้หลักการเดียวกับซิโนแวค รายละเอียดดังนี้

  1. วัคซีนซิโนฟาร์ม+วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็มประมาณ 3 สัปดาห์
  2. วัคซีนซิโนฟาร์ม+วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็มประมาณ 3-4 สัปดาห์
  3. วัคซีนซิโนฟาร์ม+วัคซีนซิโนฟาร์ม กระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  4. วัคซีนซิโนฟาร์ม+วัคซีนซิโนฟาร์ม กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสูตรไขว้ ยังไม่ได้ถูกกำหนดเป็นสูตรหลักของประเทศ ดังนั้นการใช้ 4 สูตรข้างต้นจึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอนุญาตการใช้วัคซีนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามความสมัครใจของผู้เข้ารับวัคซีน และตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการต่าง ๆ

แต่ปัจจุบันในไทยจะมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัคซีนชนิด mRNA และไวรัสเว็กเตอร์เท่านั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ค่อนข้างดี แต่สำหรับการฉีดเชื้อตายเป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนยังไม่มี แต่ถึงอย่างไรหากในอนาคตมีความคืบหน้าอย่างไร ทาง Promotions.co.th จะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทันที

อ่านเพิ่มเติม :