ช้อปดีมีคืน 2563 ซื้ออะไรได้บ้าง ? เหมาะกับใคร

ads

ใช้สิทธิ์ #ช้อปดีมีคืน ช้อปแล้ว ได้ภาษีคืนเท่าไหร่ ?

ถือเป็นข่าวดีต้อนรับปลายปีสำหรับขาช้อป เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อหวังที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 โดยเปิดให้คนไทยสามารถช้อปปิ้งได้ทั่วประเทศ ก่อนนำค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน มาลดหย่อนภาษีในปีถัดไป ได้สูงสุดถึง 30,000 บาท

และต้องบอกก่อนว่า โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ก็สามารถใช้สิทธิ์ “ช้อปดีมีคืน” แต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน โดยวันนี้ Promotions.co.th จะพาไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของมาตรการดังกล่าว เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

ช้อปดีมีคืน คือโครงการอะไร ?

เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มการบริโภคเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภคช่วงปลายปี 2563 และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี (ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT) ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการอ่าน ก่อนนำค่าใช้จ่ายที่ร่วมโครงการนั้นไป “ลดหย่อนภาษี” ได้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย สำหรับในปีภาษีถัดไป

ช้อปดีมีคืน ใครใช้สิทธิ์ได้บ้าง ?

(1) ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2563

(2) ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(3) ไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง

ช้อปดีมีคืน จะเริ่มโครงการเมื่อไหร่ ?

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียน สามารถซื้อสินค้าและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้ฯ เพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอมาตรการช้อปดีมีคืน พร้อมกำหนดเริ่มโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564

มาตรการช้อปดีมีคืน หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
มาตรการช้อปดีมีคืน หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง

สำหรับสินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้า ดังต่อไปนี้

  • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่ายาสูบ
  • ค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
  • ค่าที่พักในโรงแรม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน

อัตราคืนภาษี ตามมาตรการช้อปดีมีคืน 2563

รายได้สุทธิต่อปี

ฐานภาษีเงินได้สุทธิต่อปี

เงินภาษีคืนสูงสุด

ไม่เกิน 150,000 บาท

ยกเว้นภาษี

0 บาท

150,001-300,000 บาท

5%

1,500 บาท

300,001-500,000 บาท

10%

3,000 บาท

500,001-750,000 บาท

15%

4,500 บาท

750,001-1,000,000 บาท

20%

6,000 บาท

1,000,001-2,000,000 บาท

25%

7,500 บาท

2,000,001-5,000,000 บาท

30%

9,000 บาท

5,000,000 บาทขึ้นไป

35%

10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน เหมาะกับใคร ?

(1) ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี นั่นคือ มีรายได้ทั้งปีเกิน 310,000 บาท และต้องการซื้อหนังสือ, สินค้า OTOP, ซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้

(2) ผู้ที่มีฐานภาษีอัตราสูงจะได้รับประโยชน์มากกว่า เพราะจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้ามากกว่า

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่มีแผนจะใช้จ่ายเงิน เพื่อซื้อสินค้าตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน” การเข้าร่วมโครงการนี้ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปในตัว

ที่มา : รัฐบาลไทย


READ MORE :