เปิดเงื่อนไขกลุ่มผู้ประกันตน ตรวจโควิดฟรี 2565 ใครมีสิทธิได้บ้าง ?

ไม่อยากพลาดสิทธิต้องรู้ !

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง เป็นผลให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หลังกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า เชื้อโควิด-19 ที่พบตอนนี้ เป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษ (B117) ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น 1.7 เท่า หรือพูดง่าย ๆ ความเสี่ยงจะเพิ่มเป็น 170 เท่า แต่ความอันตรายของโควิดสายพันธุ์อังกฤษยังไม่หมดเท่านี้ เพราะระยะเวลาที่เชื้อฟักตัวนานอาจถึง 14 วัน อาการของโควิดแตกต่างไปจากเดิม คือ ตาแดง บางคนมีผื่นขึ้น และไม่มีไข้ ทำให้ไม่สามารถวัดอุณหภูมิหรือสังเกตอาการได้ด้วยวิธีปกติ

และเมื่อวันที่ 15 เมษายน มีรายงานว่า พบ #ผู้ติดเชื้อโควิด ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ทำให้ประชาชนวิตกกังวลและพยายามมองหาสถานที่ตรวจ #โควิด19 เพราะต่างไม่มั่นใจว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือยัง ถือเป็นข่าวดี หลังกระทรวงแรงงาน ประกาศข่าวดี กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรุงเทพมหานคร เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ได้ฟรี มีรายละเอียด ดังนี้

ตรวจโควิดฟรี ใครมีสิทธิบ้าง ?

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด
  • มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
  • เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

ตรวจโควิดฟรี เริ่มเมื่อไหร่ ที่ไหน

ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 นี้เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตรวจโควิดฟรี ต้องลงทะเบียนไหม

ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

self-screen-covid-19
ลงทะเบียนขอคิวตรวจโควิด-19 ฟรี ของประกันสังคม

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เพื่อกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen Covid-19

(2) ผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต พร้อมยืนยันว่าเป็นคนไทย ก่อนกดเช็กข้อมูลระบบ

(3) กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

(4) เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับวันที่หรือรอบในการเข้ารับการตรวจโควิด-19

โดยสามารถสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันทีผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. กำหนด ยังคงสามารถตรวจโควิด-19 ได้ฟรีทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ เพราะนี่ถือเป็นสิทธิของคนไทยทุกคน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


READ MORE :