ประกันสังคม ม.39 และ ม.40 รับเงินเยียวโควิด-19 เพิ่ม 1 เดือน

ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ลุ้น รับเงินเยียวยาประกันสังคมเพิ่ม

ตามที่รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในกลุ่ม 9 ประเภทกิจการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม ประกาศขยายวงเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 เพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสบทบไม่ทันกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันสังคม ม.39 และ ม.40 คือใคร

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ

พนักงานหรือลูกจ้างเอกชนที่เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แล้วต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ที่ปัจจุบันได้ลาออกจากงานและไม่ได้ทำงานประจำ และสมัครใจเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เพื่อรักษาสิทธิประกันสังคม ภายใน 6 เดือน หลังลาออก

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ

เป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ช่างก่อสร้าง ฟรีแลนซ์ ขายของออนไลน์ และอื่น ๆ ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากสำนักงานประกันสังคม

เยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 พื้นที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ต้องเป็นผู้ที่ทำงานหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามประกาศของรัฐบาล ประกอบด้วย

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่สีแดงเข้มอีก 16 จังหวัด (ที่ประกาศเพิ่มเติม) 

กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ใครได้สิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 บ้าง

เยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40
เยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40

นอกจากเป็นผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดแล้ว ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 เพิ่มเติม ต้องมีคุณสมบัติตามนี้

(1) เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 สิงหาคม 2564

(2) เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4- 24 สิงหาคม และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 สิงหาคม 2564

เช็คสิทธิประกันสังคม ม.39 และ ม.40 รับเงินเยียวยาโควิด

ประกันสังคม มาตรา 39
  • ผู้ประกันตน ม.39 ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เพิ่มเติมอีก 1 เดือน
ประกันสังคม มาตรา 40
  • ผู้ประกันตน ม.40 ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เพิ่มเติมอีก 1 เดือน

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาโควิด-19 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

(2) เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ

(3) กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

(4) กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ

(5) คลิก ค้นหา

สำหรับประกันสังคม ม.39 และ ม.40 ที่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยาโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ต้องจ่ายเงินสมทบครบถ้วนตามเงื่อนเวลาที่กำหนด ส่วนกำหนดโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมจะเป็นเดือนกันยายน 2564 หรือไม่นั้น ผู้ได้รับสิทธิสามารถติดตามไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาประกันสังคม จากประกาศให้ความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการโอนเงินเยียวยาโควิด-19 ให้ภายในวันเดียวทั้งหมด หรือทยอยโอนเงินเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชนแบบครั้งที่ผ่านมา

อ้างอิงข้อมูล : ข่าวประกันสังคม


READ MORE :