ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน รู้ผลเมื่อไร – กลุ่มเพิ่งตกงาน ต้องทำไง

ads

เยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลได้ให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่งมาตรการเรารักกันมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ด้วยการมอบเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน

(1) เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

(2) มีสัญชาติไทย

(3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(4) ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

(5) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ใบรับฝากเงิน
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ม.33 เรารักกัน เช็กผลการสมัครได้วันไหน

สำหรับผู้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็กผลการลงทะเบียนของตนได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 จากนั้นให้กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ม.33 เรารักกัน เงินเยียวยาโควิด-19 เข้าวันไหน

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 5 เมษายน 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 รับวงเงิน 1,000 บาท

กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เพิ่งตกงาน ลงทะเบียนเรารักกันได้ไหม

สำหรับกลุ่มตกงานหรือเพิ่งออกจากงาน ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า มีวันที่ออกจากงาน โดยไม่ได้เข้าทำงานที่ใหม่ ซึ่งหมายถึงวันที่ออกจากกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นตัวกำหนด เป็นเกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ออกจากงาน หรือตกงาน หลังวันที่ 19 มกราคม 2564
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เพิ่งลาออกจากงาน หรือตกงาน หลังวันที่ 19 มกราคม 2564 ยังได้รับสิทธิตามโครงการ ม.33 เรารักกัน
กลุ่มที่ออกจากงาน หรือตกงาน ก่อนวันที่ 19 มกราคม 2564
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้ลาออกจากงาน หรือตกงาน ก่อนวันที่ 19 มกราคม 2564 ไม่สามารถรับสิทธิตามโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ แต่สามารถขอรับสิทธิตามโครงการเราชนะ โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 กลุ่มนี้ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเราชนะด้วยตนเอง ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

READ MORE :