กางปฏิทิน เราชนะ – ม.33 เรารักกัน เงินเข้าวันไหน ใครมีสิทธิได้บ้าง

ads

เปิดไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาโควิด รอบใหม่

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ มีทั้งต้องหยุดงานชั่วคราว ตกงานกะทันหัน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ไว้ สำหรับโครงการเยียวยาโควิดรอบล่าสุดที่พร้อมเดินหน้าทันทีในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ค้ารายย่อย มีถึง 2 โครงการด้วยกัน นั่นคือ โครงการเราชนะ และโครงการ ม.33 เรารักกัน ส่วนเงินเยียวยาเราชนะ – ม.33 เรารักกัน จะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันไหนนั้น ตามไปดูกันเลย

โครงการเราชนะ

เพิ่มวงเงินให้ประชาชนอีก 2,000 บาท โดยจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแก่ผู้ถือสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • โอนเงินเยียวยางวดที่สอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • โอนเงินเยียวยางวดที่สอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เราชนะ ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการอะไรได้บ้าง

สิทธิเราชนะ สามารถซื้อได้ทั้งสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วม หรือใช้จ่ายกับภาคบริการ การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล ประกอบด้วย

 • ขสมก.
 • รถร่วม
 • รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)
 • รถไฟ
 • แท็กซี่
 • ตุ๊กตุ๊ก
 • วินมอเตอร์ไซค์
 • เรือ

โครงการ ม.33 เรารักกัน

โครงการจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

 • เริ่มโอนเงินเยียวยางวดแรก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • โอนเงินเยียวยางวดที่สอง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564
ลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว ยังมีสิทธิรับเงินเยียวยาไหม

สำหรับประชาชนที่รับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง แม้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้จ่ายวงเงินตามสิทธิที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ


READ MORE :