Home Promotions.co.th News อัปเดต โรงพยาบาลเอกชน งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีที่ไหนบ้าง

อัปเดต โรงพยาบาลเอกชน งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีที่ไหนบ้าง

เช็กรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน งดตรวจ Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 กลับมาระบาดครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยเป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งแพร่ระบาดได้เร็วกว่าปกติถึง 1.7 เท่า ทำให้มีผู้คนมากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นสาเหตุให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทางโรงพยาบาลต้องงดรับตรวจโควิด-19 ก่อน เพราะมีน้ำยาและเตียงคนไข้ไม่เพียงพอ วันนี้ Promotions จึงขออัปเดตรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่งดให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด ไม่เสียเวลาไปที่โรงพยาบาล โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนดังต่อไปนี้

1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ งดตรวจโควิด-19

2 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 สามารถเข้ารับบริการตรวจโควิด-19 ได้ในวันที่ 12 เมษายน 2564

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร งดตรวจโควิด-19

3 โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท งดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. แต่ยังคงให้บริการตรวจคัดกรองทุกวัน หากจะประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ต้องติดตามข่าวจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลปิยะเวท งดตรวจโควิด-19

4 โรงพยาบาลพญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 1 งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งบริการ Drice Thru และ Walk in โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถให้บริการได้ตามปกติ

โรงพยาบาลพญาไท 1 งดตรวจโควิด-19

5 โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2 รับตรวจโควิด-19 โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน แต่ขอความร่วมมือ งดเดินทางมาโรงพยาบาลหลังได้รับการตรวจ ให้กักตัวจนกว่าจะทราบผลตรวจ ซึ่งจะใช้เวลาระยะประมาณ 48-72 ชั่วโมง

โรงพบาบาลพญาไท 2 งดตรวจโควิด-19

6 โรงพยาบาลสุขุมวิท

โรงพยาบาลสุขุมวิท งดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากขาดแคลนน้ำยาตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อจัดหาน้ำยาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบทันที

โรงพยาบาลสุขุมวิท งดตรวจโควิด-19

7 โรงพยาบาลเพชรเวช

โรงพยาบาลเพชรเวช งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากน้ำยาตรวจโควิด-19 มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าบริการตรวจโควิด-19 แล้ว จะคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ

โรงพยาบาลเพชรเวช งดตรวจโควิด-19

8 โรงพยาบาลเมดพาร์ค

โรงพยาบาลเมดพาร์ค งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลเมดพาร์ค งดตรวจโควิด-19

9 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยา งดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากเตียงคนไข้ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลเจ้าพระยา งดตรวจโควิด-19

10 โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหง งดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru Test ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งทราบอีกครั้ง

โรงพยาบาลรามคำแหง งดตรวจโควิด-19

ค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตรวจโควิด-19

ทราบรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่งดรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว หากอยากทราบว่าจะสามารถไปตรวจได้ที่ไหนอีกบ้าง สามารถค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตรวจ ทั้งของรัฐและเอกชน ได้ที่เว็บไซต์ service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ โดยพิมพ์ชื่อจังหวัดที่ต้องการในช่อง Search ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับตรวจทั้งหมด 277 แห่ง แบ่งเป็น กรุงเทพและปริมณฑล 107 แห่ง ภาครัฐ 73 แห่ง ภาคเอกชน 64 แห่ง และ ต่างจังหวัด 170 แห่ง ภาครัฐ 133 แห่ง ภาคเอกชน 37 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ตรวจโควิด-19

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ได้กลับมาระบาดระลอกใหม่ ขอให้ทุกคนดูแลตนเอง อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไปพื้นที่เสี่ยง ควรรีบไปตรวจหาเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

READ MORE>>>

คลิกดู “ประกันสุขภาพ” ได้ที่นี่ >>>

Exit mobile version