เลื่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เป็นปลายปี 2563

1อดใจรออีกนิด

พอเข้าสู่เดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 9 ของปี 2563 หลาย ๆ คนที่ตั้งตารอคอยข่าวดี ว่าเมื่อใด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” หนึ่งในสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ภาครัฐผลักดันออกมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก ๆ เดือน ถึงจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เสียที หลังจากที่การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงทำให้ต้องเลื่อนออกไปการเปิดลงทะเบียนออกไป

กระทั่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 มีความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เบื้องต้น คาดว่าจะพร้อมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่วงปลายปี 2563 หรืออาจเป็นต้นปี 2564 เนื่องจากขณะนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งกำหนดแนวทางดำเนินโครงการ “คนละครึ่ง” มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

ในการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่นี้ ทางกระทรวงการคลัง อาจพิจารณาจากเกณฑ์รายได้ของครอบครัวเป็นหลัก ส่วนประเด็นการปรับเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือไม่นั้น น่าจะพิจารณาจากจำนวนผู้ลงทะเบียนและงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งหากมีคนเข้าข่ายได้รับสิทธิ์จำนวนมาก ก็อาจจะไม่มีการพิจารณาเพิ่มวงเงินในบัตรคนจน

และก่อนจะเริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่อีกครั้ง ลองไปดูกันว่า 
ใครสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้บ้าง ? รวมถึงสิทธิ์ที่ได้รับ

ใครบ้าง ? มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

(3) เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท (หากลงทะเบียนบัตรคนจน ปี 2563 = รายได้รวมในปี 2563)

หมายเหตุ : รายได้ หมายถึง รายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น แต่หากประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน อาทิ ทำการเกษตรร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่ารายได้ของครัวเรือน เป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว

(4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท

(5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่, เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
ที่ดิน
  • กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่, เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความช่วยเหลือด้านไหนบ้าง

สำหรับสวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเหมือนเดิม โดยจะได้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
  • ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง


READ MORE :