ไฟเซอร์ทดลองยาเม็ดป้องกันโควิดใกล้สำเร็จ อาจได้ใช้ปี 2565

Pfizer เริ่มทดสอบยาเม็ดรักษาโควิดกับกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ เฟส 3 แล้ว

ผ่านมาแล้วประมาณ 2 ปี แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่สามารถยับยั้งได้ วิธีป้องกันและลดการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยปัจจุบันมียี่ห้อวัคซีนป้องกันโควิดทั้งหมด 11 ยี่ห้อ สำหรับในประเทศไทย วัคซีนโควิดที่ผ่านการอนุมัติจากอย. ให้ฉีดในไทยได้แล้ว มีด้วยกัน 6 วัคซีน ได้แก่ AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, Moderna และ Pfizer คนไทยที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มีประมาณ 15.89 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 64 จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข) นอกจากการฉีดวัคซีนให้ครบโดสเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้ว การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อให้หายป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยกลุ่มผู้ป่วยในไทย สามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการได้ 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มสีเขียว ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรง รักษาที่บ้านหรือ Hospitel ได้, กลุ่มสีเหลือง แสดงอาการเสี่ยงรุนแรง มีโรคร่วม ควรรักษาตัวในโรงพยาบาล และกลุ่มสีแดง มีอาการรุนแรงถึงชีวิต ต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ที่ผ่านมาการรักษาโควิดยังคงรักษาตามอาการ แต่ในขณะนี้มีข่าวว่ามา Pfizer กำลังเริ่มทดลองยาเม็ดรักษาโควิดในระยะสุดท้ายแล้วกับผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยติดเชื้อที่แสดงอาการ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้า เพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด-19

ยาเม็ดรักษาโควิด-19 Pfizer ทดลองใกล้สำเร็จ คาดใช้ปี 2565

Pfizer ทดลองยาเม็ดป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่าบริษัทไฟเซอร์ อินซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้เริ่มทดลองระยะที่ 3 สำหรับยาเม็ดรักษาโควิด-19 หรือ ยาเม็ดป้องกันโควิด-19 ชื่อว่า PF-07321332 ให้กับอาสาสมัครร่างกายแข็งแรงที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 2,660 คน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น โดยกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานยาเม็ดป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ วันละ 2 เม็ด ต่อเนื่อง 5-10 วัน ส่วนกลุ่มสองให้รับประทานยาหลอก แล้วจะทำการประเมินประสิทธิภาพของยาภายใน 14 วัน ว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อจากการอาศัยร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อหรือไม่ ผลสรุปว่าผู้ที่ได้รับยายังคงมีความปลอดภัยและทนยาได้ดี ยังเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง

โดยยาเม็ดไฟเซอร์เป็นยาประเภท protease inhibitors มีคุณสมบัติสามารถยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส เป็นการทำให้กระบวนการสร้างส่วนประกอบโปรตีนของเชื้อไวรัสไม่สมบูรณ์ สำหรับการป้องกันและรักษาเชื้อโควิด-19 ยานี้เข้าทำงานยับยั้งเอนไซม์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้คัดลอกตัวเองภายในเซลล์ร่างกายมนุษย์ ทำให้เชื้อโควิด-19 ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้

จากการทดลองยาเม็ดป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ ที่คืบหน้ามาจนถึงการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 และยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้ได้รับยาอยู่ แสดงได้เห็นถึงโอกาสที่จะผลิตยาป้องกันโควิด-19 ได้สำเร็จ โดยยาเม็ดนี้จะมีประสิทธิภาพให้ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับประทานป้องกันตั้งแต่ร่างกายเริ่มแสดงอาการติดเชื้อ โดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการหนักและไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา สำหรับการใช้งานจริง คาดการณ์ว่าจะใช้ได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้หรือในปี 2565

READ MORE>>>