Home Promotions.co.th News Finance เปิด 3 มาตรการช่วยลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ สู้วิกฤตโควิด-19

เปิด 3 มาตรการช่วยลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ สู้วิกฤตโควิด-19

เราจะผ่านวิกฤต #COVID19 ไปด้วยกัน

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ปั่นป่วน เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้คนไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งต้องหยุดงาน หยุดค้าขายเป็นระยะเวลานาน หรือถูกเลิกจ้างกะทันหัน ทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือตนเองและครอบครัว

จากปัญหาที่เกิดภาครัฐตลอดจนธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งดูดาย เร่งออกมาตรการเยียวประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร รวมทั้งมาตรการเยียวยาอื่น ๆ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาการจ่ายเบี้ยเป็น 60 วัน หรือพักหนี้บัตรเครดิต เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่น พบว่ามีอยู่ราว 9 ล้านคน ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาเยียวยา ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน
  • กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 3 แสนคน แต่ยังไม่รู้ว่า จะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่
  • กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน โดยคัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก 13 ล้านคน จะได้รับ 1 พันบาท ระยะ 3 เดือน
  • กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจาก จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้ จะได้รับเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

แต่ดูเหมือนมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา อาจยังไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก #โควิด19 โดยเฉพาะผู้ที่ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีมติเห็นควรมีมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้กู้ยืมดังกล่าว


3 มาตรการช่วยลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ สู้วิกฤตโควิด-19 มีอะไรบ้าง ?


มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
สำหรับข่าวดีที่ว่านี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อมูลมาตรการช่วยลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ สู้วิกฤตโควิด-19 ทั้ง 3 มาตรการ ไว้ดังนี้

(1) คิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละศูนย์ต่อปีของเงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว

(2) งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

(3) ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลาบังคับคดี

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ/ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน โทร 02-280-3915 ในวันและเวลาราชการ


READ MORE :
Exit mobile version