เปิดไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน ยันตัวตนถึงเมื่อไหร่ รับเงินวันไหน

ads

โครงการ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลากดยืนยันตัวตน

ตามที่รัฐบาลเปิดตัวมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” พร้อมเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติเข้าตามเงื่อนไขของโครงการ ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา จำนวน 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน จากเดิมที่ให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ พร้อมกับยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 จะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 22-29 มีนาคม และวันที่ 2 และ 12 เมษายน 2564 หากไม่กดใช้งานและยืนยันตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธินั้น

โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน ให้ผู้ได้รับสิทธิตามสามารถกดยืนยันได้ถึง 3 ช่วงเวลา และแต่ละช่วงเวลาก็จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ปรับเวลาโอนเงิน ม.33 เรารักกัน
ปรับเวลาโอนเงิน ม.33 เรารักกัน ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19
ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

  • ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 3 : วันที่ 5 เมษายน 2564
  • ครั้งที่ 4 : วันที่ 12 เมษายน 2564
ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่าน (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ต่อเนื่องจนครบวงเงิน 4,000 บาท

ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมทั้งหมด ในวันที่กดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียงครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :