เปิด 8 ขั้นตอนยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง หากยืนยันไม่ได้ ทำยังไง ?

ads

ไม่อยากเสียสิทธิ์ ต้องรู้ !

www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งมีการคาดการณ์ว่า ไม่เกิน 7 วันน่าจะปิดลงทะเบียนคนละครึ่งได้ แม้จะมีเงื่อนไขว่า ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” เป็นการทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมตลอดโครงการ 3,000 บาท ในการซื้อสินค้าร้านค้ารายย่อย หาบเร่ และแผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล

โดยหากลงทะเบียนสำเร็จ สิทธิที่ได้รับ ก็คือ สำหรับการซื้อสินค้า ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และผู้มีสิทธิออกเอง 50% ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือรวมตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท/คน หมายความว่าหากซื้อสินค้า 400 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 150 บาท ที่เหลืออีก 250 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายเอง โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS ให้กรอกรหัส OTP ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งขั้นตอนยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง มีวิธีการดังนี้

(1) เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(2) ลงทะเบียน

  • กรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
  • กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(3) ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(4) ยืนยันด้วยบัตรประชาชน กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(5) สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(6) ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(7) สแกนใบหน้า

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง

(8) ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตัวตน รับสิทธิ์คนละครึ่ง
ยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร ?

หากยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังไม่สำเร็จ ขั้นแรกให้ทดลองถ่ายบัตรประชาชนตนเองในที่ที่มีแสงสว่างพอดี และไม่มีเงาบนหน้าบัตร จากนั้น ค่อยถ่ายรูปใบหน้าตนเอง โดยถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดหรือสว่างเกินไป

แต่ถ้าสุดท้าย รูปถ่ายบนบัตรไม่มีความชัดเจน หรือไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนได้จริง ๆ แนะนำให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการ หลังจากเรียบร้อยแล้วให้ประชาชนทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปเป๋าตังอีกครั้ง


READ MORE :