สภาไฟเขียว ไม่คิดค่าปรับ ไม่เก็บดอกเบี้ย กยศ. มีผลย้อนหลังทุกราย

บัณฑิตโยนหมวกในพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย กยศ. ปลอดดอกเบี้ย

เมื่อการศึกษาคือพื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่ความยากจนกลับกีดกันเยาวชนบางส่วนออกจากระบบการศึกษา เมื่อผู้ปกครองไม่มีรายได้มากพอจะจ่ายค่าเล่าเรียน รัฐบาลซึ่งเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวหวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านนโยบาย “เรียนฟรี” ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยมาตั้งแต่ฉบับปี 2540 ในมาตรา 43 ซึ่งระบุว่า “บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” มาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาตรา 49 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในยุคของรัฐบาล คสช. มาตรา 54 ซึ่งกล่าวไว้ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”

และในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย หากเด็กคนไหนต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องขอทุนการศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพราะ กยศ. จำนวนไม่น้อย แน่นอนว่า กยศ. ไม่ได้ให้คุณเรียนฟรี เมื่อเรียนจบและทำงานได้สักระยะคุณให้ฐานะลูกหนี้ กยศ. ก็ต้องทยอยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่กู้ยืมไปจนกว่าจะหมด ที่ผ่านมามีทั้งลูกหนี้ที่ผ่อนชำระจนหมดและผู้ที่ไม่ยอมผ่อนชำระ จนเป็นประเด็นการยึดทรัพย์ลูกหนี้ กยศ. อยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเหมือนมีข่าวดี หลังสภาไฟเขียว ไม่คิดค่าปรับ ไม่เก็บดอกเบี้ย กยศ. และวันนี้ Promotions.co.th ไม่พลาดรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกัน


พาส่องร่าง พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่


สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึงในขณะนี้ เป็นผลการพิจารณาของสภาในวาระ 2 โดยการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ…. วาระสอง มีการพิจารณาต่อเนื่องในมาตรา 17 ซึ่งแก้ไขมาตรา 44 ว่าด้วยการคิดอัตราดอกเบื้ย หรือค่าปรับผิดนัดชำระ และก่อนหน้านี้มติเสียงข้างมากของสภาฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามที่กรรมาธิการเสนอ

ทั้งนี้ในการพิจารณาต่อเนื่อง ที่ประชุมต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขบทบัญญัติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่เสนอโดยมี 2 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มที่ให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับ
  • กลุ่มที่คงดอกเบี้ยและค่าปรับไว้

และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ ให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงิน คืนให้กองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า โดยจะชำระเงินคืนกองทุนทั้งจำนวน หรือผ่อนชำระก็ได้ ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนกำหนด ทั้งให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ นั่นเท่ากับว่า ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้และค่าผิดนัดชำระอีกต่อไป

นักเรียนกำลังทำข้อสอบ
กยศ. แหล่งทุนของคนอยากเรียนต่อ

อย่างไรก็ดี แม้ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ…. ผ่านการพิจารณาในวาระสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของ ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับนี้ คงต้องรอดูว่า ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนอีก ส่วนใครที่อยากหาวิธีเซฟค่าใช้จ่ายประจำวัน ลองดูคำแนะนำด้านล่างได้เลย


แนะวิธีประหยัดเงิน ให้มีเงินเหลือเก็บ


ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

นี่เป็นวิธีเบสิคที่สามารถทำได้ทุกคน นั่นคือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ช่วยให้รูู้ว่าในแต่ละเดือนคุณได้รับเงินเท่าไหร่ และจ่ายเงินไปกับเรื่องใดบ้าง นอกจากช่วยให้ประมาณการใช้จ่ายเดือนถัดไปได้แล้ว ยังทำให้เห็นว่ามีค่าใช้ตรงส่วนไหนที่สามารถตัดออก เพื่อให้มีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินเพิ่มขึ้น

งดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย

แม้การช้อปปิ้งเป็นการให้รางวัลตัวเองที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งเดือน แต่ก่อนซื้อควรพิจารณาอย่างละเอียดว่าของชิ้นนั้น เป็นของที่จำเป็นต้องใช้งานจริงหรือไม่ ราคาคุ้มค่าต่อการใช้งานจริงไหม แต่ใครที่คิดว่าจำเป็นจริง ๆ ให้เปลี่ยนมาลดจำนวนการซื้อลง เช่น ปกติต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทุกเดือน เดือนละ 5-6 ชุด อาจลดเหลือเดือนละ 2-3 ชุดแทน เท่านี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้ไม่น้อยทีเดียว

เลือกซื้อตอนลดราคา

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบสินค้าที่แปะป้าย “ลดราคา” เพราะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เยอะมาก ดังนั้นลองเช็คดูว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจนั้นตามปกติมีช่วง Sale หรือไม่ ถ้ามีแนะนำให้รอช้อปปิ้งช่วงนั้น แม้อาจต้องรอนานหน่อย รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน ที่สำคัญถึงจะ Sale แต่ควรซื้อเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้นนะ

ทานอาหารนอกบ้านให้น้อยลง

บางครั้งการทานอาหารนอกบ้านที่สะดวกแต่อาจแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงไม่น้อย เมื่อเป็นเช่นนี้ลองเปลี่ยนมาทำอาหารทานเองที่บ้านเป็นหลัก เพราะซื้อของสดเข้าบ้านครั้งหนึ่งก็สามารถทำอาหารทานเองได้หลายมื้อ แถมยังสามารถห่อใส่กล่องไปทานที่ทำงานได้อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ


READ MORE :
Previous articleพรีวิวบอลวันนี้ เอฟซี เชอร์ริฟฟ์ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด ยูโรป้า ลีก
Next articleเตรียมเงินเปย์ Ferrari Purosangue รถ SUV ราคาเท่าไหร่