อัปเดตมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ ที่นี่ !

ads

เร่ง #เยียวยาโควิด19 หวังลดภาระค่าใช้จ่าย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ที่หวนกลับมาระบาดระลอกใหม่ นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 มาจนถึงปัจจุบัน แม้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แพร่กระจายไปกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็แตะหลักหมื่นไปแล้ว แต่รัฐบาลก็ยังไม่ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ มีเพียงประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบเข้มข้น ตามโซนพื้นที่เฝ้าระวังแทน

แม้จะไม่มีการล็อคดาวน์ประเทศแบบปี 2563 แต่ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ #โควิด19 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 รัฐบาลเคาะมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบ 2 ออกมาแล้ว เหลือเพียงรอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า ส่วนมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ? มาดูกันเลย

มอบเงินช่วยเหลือ

เราชนะ

เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก #โควิด19 ระลอกใหม่ โดยจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ 3,500 บาท ในช่วงเวลา 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เบื้องต้น ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ประกอบด้วย

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เกษตรกร
 • ผู้ทีไม่ได้อยู่ในประกันสังคม ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้น้อย และไม่ได้รับสิทธิอะไรเลย
คนละครึ่ง

โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าครองชีพผู้ได้รับสิทธิ แบบรัฐจ่าย 50% ประชาชนจ่าย 50% สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะร้านค้า ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้น โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน #คนละครึ่งเฟส2 รอบเก็บตก วันที่ 20 มกราคม 2564

ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน

ขยายเวลา-ลดหย่อนส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม

ลดหย่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 โดย

 • ลูกจ้าง ลดเหลือ ร้อยละ 3
 • นายจ้าง ลดเหลือ ร้อยละ 3
เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงาน กรณีว่างงาน
 • กรณีถูกเลิกจ้าง แรงงานจะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 180 วัน
 • ว่างงานจากการลาออก แรงงานจะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย จากประกาศจากทางราชการที่มีการสั่งปิดพื้นที่ ในส่วนนี้ แรงงานจะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง เป็นระยะเวลา 1 ปี

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

ลดค่าไฟฟ้า

ปรับลดค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ให้ใช้ฟรี 90 หน่วย
 • หากเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข
 • ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ฟรี 50 หน่วยแรก
ลดค่าน้ำประปา

ปรับลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ค่าอินเทอร์เน็ต

เพิ่มความเร็วและแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ สนับสนุนการ Work From Home และโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี โดยไม่คิดดาต้า เป็นเวลา 3 เดือน

เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการและประชาชน

โครงการสินเชื่อ (ธนาคารออมสิน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ธนาคารออมสิน)

สำหรับทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (ธนาคารออมสิน)

สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด (บสย.)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บรรเทาภาระหนี้สิน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ ธอส., ธ.ออมสิน, ธกส. ลด-พักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือของแต่ละธนาคาร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :