Home Promotions.co.th News เมนูใหม่ “เราชนะกลุ่มพิเศษ” มีเพื่ออะไร กลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

เมนูใหม่ “เราชนะกลุ่มพิเศษ” มีเพื่ออะไร กลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

เมนูใหม่ “เราชนะกลุ่มพิเศษ” มีเพื่ออะไร กลุ่มไหนได้รับสิทธิ์

เพิ่มเติมเราชนะกลุ่มพิเศษ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

การระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 แล้วลากยาวมาจนถึงปัจจุบันในปี 2564 ทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ องค์กรขนาดเล็กต้องปิดตัวลง องค์กรขนาดใหญ่มีการลดจำนวนพนักงาน รวมถึงงดโบนัสและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็น คนทำงานจึงประสบปัญหาเสี่ยงต่อการตกงาน และรายได้จากการทำงานลดลง ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำยิ่งได้รับผลกระทบ เพราะโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะงักและค่อย ๆ ถอยหลังลง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายมากขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดโครงการเราชนะขึ้นมา

โควิดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
โควิดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

โครงการเราชนะคืออะไร?


เราชนะเป็นชื่อโครงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินที่โอนให้ประชาชนนำไปใช้จ่าย โดยกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เราชนะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
  • กลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนกับโครงงานรัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
  • กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนกับรัฐ

ผู้ที่ได้รับการเยียวยาเราชนะจะได้รับเงินจำนวน 7,000 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้


กลุ่มพิเศษที่ได้รับสิทธิ์เราชนะคือใคร?


การเยียวยาในโครงการเราชนะจะต้องใช้สมาร์ตโฟนในการยืนยันสิทธิ์ แต่ประชาชนบางกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงอาจไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อจำกัดอื่น ๆ ทำให้เกิดผู้ได้รับสิทธิ์ “กลุ่มพิเศษ” ขึ้นมา

เราชนะกลุ่มพิเศษจึงหมายถึงผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการรับสิทธิ์ แต่ไม่พร้อมในการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1 ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

2 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพ

3 ผู้สูงอายุ

เนื่องจากกลุ่มพิเศษเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนได้ จึงมีการจัดตั้งจุดบริการพิเศษที่ใช้แค่บัตรประชาชนแบบSmart Card ในการรับลงทะเบียน


 

กลุ่มพิเศษลงทะเบียนเราชนะได้อย่างไร?


จุดลงทะเบียนเน้นแบบออฟไลน์ เพราะการลงทะเบียนแบบออนไลน์ไม่สะดวกต่อคนในกลุ่มนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารและหน่วยงานที่สามารถทำรายการได้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่
  • หน่วยบริการเคลื่อนที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการถึงในพื้นที่ จัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย
หน้าลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มพิเศษ
หน้าลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มพิเศษ

หากผู้ลงทะเบียนมีบุคคลใกล้ชิดสามารถเข้าระบบออนไลน์ได้ก็สามารถเลือกลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยชนะได้เช่นกัน การลงทะเบียนนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อยืนยันสิทธิ์ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


ลงทะเบียนแล้ว กลุ่มผู้พิเศษจะได้รับเงินทางไหน?


เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตามช่องทางที่กำหนด กลุ่มพิเศษจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card แบ่งช่วงเวลาได้รับเงินตามเวลาลงทะเบียน ดังนี้

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินทุก ๆ วันศุกร์ โดยงวดแรกวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท งวดต่อไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 รับเงินทั้งหมด 2 งวด คือ งวดแรกวันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 6,000 บาท และงวดสุดท้ายวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะพยายามเข้าถึงคนทุกกลุ่มที่ต้องการเยียวยาจากภาครัฐในช่วงโควิด-19 ผู้ที่มีญาติผู้ใหญ่หรือรู้จักบุคคลที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาในกลุ่มพิเศษ อย่าลืมประชาสัมพันธ์ต่อกันไป เพื่อให้ทุกคนได้รับสอทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม: