ศปค. ขอคนไทยงดเดินทาง ช่วงปีใหม่ 2565 หวังคุมโควิด-19

ปีใหม่ 2565 อยู่กับบ้าน

ถือเป็นประจำทุกปี ที่ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคนทำงานหลากหลายคนที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามแลนด์มาร์กยอดฮิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของเมืองไทย

แต่ดูเหมือนสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ได้แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศไทย แม้ว่าที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่สมุทรสาครได้ดีในระดับหนึ่ง แต่จะประเมินสถานการณ์ภายใน 2-4 สัปดาห์อีกครั้ง หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้

ทั้งนี้ นับจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2563 พบว่า มีการกระจายไปแล้ว 45 จังหวัด ทางกระทรวงวางแผนปิดและหยุดการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์สมุทรสาครให้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่เนื่องจากช่วงนี้คร่อมกับช่วงปีใหม่ 2564 ซึ่งจากสถิติคนไทยมีการเดินทางหลายล้านคน และพบปะใกล้ชิดกัน อาจทำให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนได้ง่าย อย่างไรก็ตาม หากหลังปีใหม่ควบคุมไม่ได้ก็จะยากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ศปค.) มีมติให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือให้เหมาะสมสถานการณ์ของจังหวัด และสอดคล้องกับมาตรการของ ศบค.

โดยเป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมคือการลดโอกาสแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจะมีการรวมคนจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น

“ขอให้งดการเดินทาง อยู่ในจังหวัดของตัวเอง พยายามอยู่บ้าน ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ไม่ต้องนัดกันฉลองคนหมู่มาก แออัด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการรวมคนทำให้เกิดการแพร่เชื้อกระจายออกไปจำนวนมากได้ยากต่อการควบคุม ส่วนแรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน”

ที่มา : รัฐบาลไทย


READ MORE :
Previous articleเปิดปฏิทินวันหยุด 2565 และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2565
Next articleปากกา ให้เป็นของขวัญ แบรนด์อะไรดี ราคาไม่แพงมาก