Home Promotions.co.th News บัณฑิตใหม่กว่า 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวร-แรงงาน ชวนทำ Part-time

บัณฑิตใหม่กว่า 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวร-แรงงาน ชวนทำ Part-time

#โควิด19 ทำตลาดแรงงานป่วน !

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่กระจายไปทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในหลาย ๆ ด้าน ไม่เว้นแต่ประเทศไทย ที่กำลังได้รับผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ  แม้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจ เริ่มกลับมาดำเนินกิจการปกติ แต่ภาพรวมธุรกิจก็ไม่ได้กลับมาดำเนินธุรกิจได้เหมือนเช่นก่อน #โควิด19 ระบาด เป็นผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 493,875 คน เข้าสู่วงจรตกงานถาวร

เนื่องจากนายจ้างไม่มีนโยบายรับคนเพิ่ม เพราะมีปริมาณงานที่ลดลง รวมถึงผู้ประกอบการบางแห่งดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น การเข้ามามีอิทธิพลของแพลตฟอร์มดิจิทัล จนเกิดอาชีพใหม่หลายธุรกิจเริ่ม กระจายตำแหน่งงานให้เอาต์ซอร์ส และฟรีแลนซ์ ลดต้นทุน ไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องมีสวัสดิการ ที่เป็นภาระต่อธุรกิจ ทุกอย่างต้องมีความคุ้มค่าต่อองค์กร นี่ยังไม่รวมประเด็นที่การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง

ด้วยเหตุ กรมการจัดหางาน จึงเร่งหาแนวทางเพื่อให้บัณฑิตใหม่จบใหม่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน โดยการทำงานในรูปแบบ Part-time ระหว่างรองานประจำ ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน Part-time จำนวน 2,396 อัตรา โดยมีตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

(1) แรงงานด้านการผลิต

(2) พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

(3) เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์

(4) เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่น ๆ

(5) พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

(6) แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป

(7) พนักงานขายทอดตลาด

(8) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่การเงิน

(9) ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ

(10) พนักงานขายสินค้า(ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ทั้งงานประจำและงาน Part-time สามารถค้นหาข้อมูล 
หรือติดต่อได้ที่ช่องทาง ต่อไปนี้

(1) เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th

(2) อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน

(3) สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

(4) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

(5) Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน

ที่มา : กรมการจัดหางาน


READ MORE :
Exit mobile version