Home Promotions.co.th News ม.33 เรารักกัน เปิดทบทวนสิทธิ รับเงิน 4,000 บาท ถึงวันไหน

ม.33 เรารักกัน เปิดทบทวนสิทธิ รับเงิน 4,000 บาท ถึงวันไหน

ม.33 เรารักกัน เปิดทบทวนสิทธิ รับเงิน 4,000 บาท ถึงวันไหน

ไม่ผ่าน ม.33 เรารักกัน ต้องทําไง

สำหรับผู้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน เพื่อรับเงินเยียวยาโควิด จำนวน 4,000 บาท ที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยหลังลงทะเบียนสำเร็จ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์หรือไม่ ก่อนเปิดระบบให้เช็คสิทธิตรวจสอบสถานะ พร้อมกับยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน
ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

(2) เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

(3) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

(4) คลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ”

หากเช็คสิทธิแล้วพบว่าคุณ “ได้รับสิทธิ” ระบบจะโชว์ข้อความว่า “คุณได้รับสิทธิจากโครงการ ม.33 เรารักกัน” จากนั้นให้คุณเข้าไปกด “ยืนยันตัวตน” ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย

แต่ถ้าเช็คสิทธิแล้วพบว่าคุณ “ไม่ได้รับสิทธิ” ระบบจะโชว์ข้อความว่า “คุณไม่ได้รับสิทธิจากโครงการ ม.33 เรารักกัน” ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ คุณสามารถกดยื่น “ทบทวนสิทธิ” ในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อขอตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองอีกครั้ง

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปเป๋าตัง

ยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปเป๋าตัง
ยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปเป๋าตัง

(1) เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนู “ม.33 เรารักกัน”

(2) กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ ม.33 เรารักกัน

(3) เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

(4) ยืนยันจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

(5) เข้าสู่หน้าหลัก ม.33 เรารักกัน พร้อมใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ถึงวันไหน มีขั้นตอนอย่างไร

เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2564 โดยมีขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ดังนี้

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

(2) เลือกเมนู “ทบทวนสิทธิ”

(3) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

(4) คลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ”

และหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคัดกรองข้อมูลให้ใหม่แล้ว คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ กรณีกลุ่มที่ไม่ผ่านรอบแรก จนต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ จะได้เงินจำนวน 4,000 บาท ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน ใน 2 ช่วงเวลา คือ

  • วันที่ 5-11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ ได้รับเงินวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท
  • วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ ได้รับเงินในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บาท

READ MORE :