เงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม เข้าเมื่อไร ผ่านช่องทางไหน

ads

ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยาโควิด-19 วันไหน

จากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ ศบค. ประกาศล็อกดาวน์ คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างและลูกจ้าง ทำให้เกิดคำถามว่า ทุกคนหรือเปล่าที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในทั้ง 3 มาตรา มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา COVID-19 ถ้าคุณทำงานอยู่ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และประกอบกิจการดังต่อไปนี้

เงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม
ร้านอาหาร หนึ่งในกิจการที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม
  • กิจการก่อสร้าง
  • กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
  • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
  • กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
  • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
  • สาขาขายส่งและการขายปลีก
  • สาขาการซ่อมยานยนต์
  • สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
  • สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม ได้เงินเท่าไหร่ เข้าวันไหน

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (สัญชาติไทย) และผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาโควิด-19 จากการปิดกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่

ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ตามกิจการทั้ง 9 หมวดในข้างต้น รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท ซึ่งกรณีจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 เฉพาะลูกจ้างที่หยุดงานและไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้างเท่านั้น

แต่สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่กิจการหรือสำนักงานอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม แต่ถูกส่งไปให้ทำงานในต่างจังหวัด แบ่งออกได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1 ลูกจ้างถูกส่งไปประจำที่สาขานครราชสีมา ซึ่งเป็นนอกพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศของรัฐ ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล เท่ากับว่า หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา

กรณีที่ 2 ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา 5 วัน หรือเป็นการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ชั่วคราว แล้วกลับมาที่สำนักงานใหญ่ ถือว่าเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา

ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

ในส่วนของนายจ้างที่มีลูกจ้าง อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

เงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม เข้าวันไหน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะดำเนินการโอนเงินเยียวยา COVID-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

โอนเงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม ผ่านช่องทางไหน

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ครั้งนี้ เป็นการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ยังไม่เคยมีบัญชีพร้อมเพย์ดำเนินการสมัครพร้อมเพย์ในบัญชีธนาคารที่มีเงินฝากไว้ได้เลย เพื่อรอรับเงินเยียวยาโควิด-19

ส่วนใครที่ไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิ์ตาม โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือไม่ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้

เงินเยียวยาโควิด ม.33 ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


READ MORE :