ข่าวดี โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็ก

ผู้ปกครองจองด่วน ลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ตั้งแต่ช่วงปี 2019 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงวิกฤติ ไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้ โดยในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จำนวนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มีประมาณ 15.1 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 64 จากกระทรวงสาธารณสุข) แต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นการฉีดวัคซีนโควิดยังไม่มีการรับรองให้ฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำให้เด็กเหล่านี้ยังไม่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกันยายนนี้ ภาครัฐได้ให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน, โรคเบาหวาน, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคไตวายเรื้อรัง และโรคทางพันธุกรรม ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รวมทั้งภาครัฐยังเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียน เริ่มเดือนตุลาคมนี้ นอกจากการเข้ารับวัคซีนของภาครัฐแล้ว ยังมีวัคซีนทางเลือกที่ผู้ปกครองสามารถจองให้เด็ก โดยโรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็กแล้ว

ภาครัฐเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนเดือนตุลาคมนี้

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของภาครัฐ เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรค อายุตั้งแต่ 12-18 ปี แล้วในช่วงเดือนกันยายน ส่วนเด็กนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะอยู่ในแผนฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส 5 กลุ่ม เริ่มเดือนตุลาคมนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า อายุตั้งแต่ 12-17 ปี และอนุโลมให้เด็กอายุ 18 ปีที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ให้บริการฉีดวัคซีนผ่านทางสถาบันการศึกษาและผู้ปกครองจะต้องส่งใบยินยอมก่อน

โรงพยาบาลเมดพาร์คเปิดจองวัคซีน Moderna สำหรับเด็ก

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

นอกจากวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ผู้ปกครองสามารถเลือกจองวัคซีนทางเลือกให้กับบุตรหลาน โดยขณะนี้โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ราคา 3,300 บาท จำนวน 2 เข็ม (ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการโรงพยาบาลในวันที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น) ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565 และเมื่อทราบวันที่ได้รับวัคซีนแล้ว จะทำการติดต่อผ่านทางอีเมลอีกครั้ง เพื่อสอบถามประวัติและจองวัน-เวลารับวัคซีน

ขั้นตอนการจองวัคซีนโมเดอร์นา

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://medpark.hospital/Moderna กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบรูปหน้าบัตรประชาชน/Passport
  • ชำระเงินผ่านทางการโอนจากธนาคารหรือ Mobile Banking
  • แนบภาพสลิปการโอนเงินในแบบฟอร์มก่อนกดปุ่ม Submit
  • กรณีแนบสลิปไม่ถูกต้อง อาจมีความล่าช้าในการยืนยันชำระเงิน หรืออาจถูกตัดสิทธิ์
  • เมื่อทำการจองและชำระเงินสำเร็จแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน และ Resevation Code เพื่อยืนยันการจองอีกครั้งภายในวันที่ 30 ก.ย. 64

ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 ของวัคซีนโมเดอร์นา

วัคซีนโมเดอร์นามีประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 94.1% ในคนทั่วไป และป้องกันได้ 86.4% ในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รวมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อได้ถึง 100% กระตุ้นภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.17 และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 จากองค์การอนามัยโลก)

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นของวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หลังจากฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีทั้งอาการข้างเคียงทั่วไปและรุนแรง ดังนี้

  • อาการผลข้างเคียงทั่วไป เช่น ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัว คล้ายมีไข้ หนาวสั่น วิงเวียน คลื่นไส้ โดยจะหายได้เองภายใน 2-3 วัน
  • อาการผลข้างเคียงรุนแรง เช่น หน้าบวม ปากบวม หายใจลำบาด หัวใจเต้นเร็ว มีผื่นขึ้น โดยมีอัตราส่วน 2.5:1,000,000 คน

ส่วนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ที่มีความเสี่ยงเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) ในเด็ก ซึ่งผู้ปกครองอาจมีความกังวล จากสถิติของสหรัฐอเมริกา พบเด็กที่มีอาการผลข้างเคียงเป็นจำนวนน้อย และยังสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติแทบทั้งหมด

ผู้ปกครองที่สนใจอยากจองวัคซีนโมเดอร์นาให้บุตรหลาน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลดความเสี่ยงติดเชื้อและลดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ สามารถทำการลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนข้างต้น

READ MORE>>>