เคาะแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ล่าสุด เปิดจองสิทธิ 17 พ.ค. นี้

ads

เช็กเงื่อนไข เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่นี่

ถือเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่รอคอยโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 แม้ตอนนี้ยังมีวิกฤตโควิด-19 แต่การกดจองสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน แล้วค่อยเดินทางท่องเที่ยวหลังสถานการแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นตรงกัน โดยล่าสุด นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุ เตรียมเปิดให้ประชาชนจองสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เพิ่มจำนวนสิทธิอีก 2 ล้านสิทธิใหม่ (จากเดิม 6 ล้านสิทธิ เป็น 8 ล้านสิทธิ) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 คลี่คลายดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดจองสิทธิ เมื่อไหร่ ?

  • โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมเปิดให้ประชาชนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มใช้สิทธิวันไหน

  • ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 แต่ทั้งนี้ ถ้าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลอาจขยายวันใช้สิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ออกไปอีก เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีเงื่อนไขอะไรใหม่บ้าง

(1) ผู้ได้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลให้ ททท. ตรวจสอบว่า การจองที่พักดังกล่าวมีความผิดปกติหรือไม่

(2) ผู้ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เมื่อเดินทางเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ ต้อง “สแกนใบหน้า” ของผู้เข้าใช้สิทธิในโครงการฯ พอสแกนใบหน้าไปแล้ว ก็จะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่โปร่งใสมากขึ้น

(3) สำหรับการใช้คูปอง หรือ E-Voucher ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ 900 บาทในวันธรรมดา และ 600 บาทในวันหยุด แต่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ โดยการปรับมูลค่าเป็น 600 บาทต่อวัน ราคาเดียวเท่านั้น

(4) จากเดิมเคยระบุไว้ว่าสามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวพักแรมในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาได้ แต่ครั้งนี้มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ว่า ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

พอรู้แบบนี้แล้ว ใครที่อยากเก็บสิทธิเราเที่ยวด้วยกันไว้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในราคาสบายกระเป๋า หลังสถานการณ์โควิด-19 ในไทยดีขึ้น อย่าลืมบุ๊ควันไว้ แล้วเข้าไปกดจองสิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในทันนะ