บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายจะทำอย่างไร เช็กที่นี่ !

ads

บัตรคนจนหาย ทำยังไง ?

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้มีถือบัตรคนจนทุกคนจำต้องดูแลรักษาให้ดี เพื่อนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้จ่าย เนื่องจากในทุก ๆ เดือน ภาครัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเป็นจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด อาทิ

  • ค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 200-300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ฯลฯ

แต่ถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนสูญหาย แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อสิทธิหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากภาครัฐในทุก ๆ เดือน เมื่อเป็นเช่นนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไร ? สำหรับเรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย” ทาง Promotions.co.th มีวิธีแก้ไขง่าย ๆ มาแนะนำ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย จะทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทำบัตร “สูญหาย” สามารถดำเนินการ ดังนี้

(1) ดำเนินการแจ้งความกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนสูญหาย ณ สถานีตำรวจใกล้บ้าน

(2) นำใบแจ้งความบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนสูญหาย ไปติดต่อขอออกบัตรคนจนใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ระยะเวลาในการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่

(1) หากเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid ที่ผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด [กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา] ได้รับ ธนาคารกรุงไทย จะออกบัตรคนจนใบใหม่ ให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท

(2) สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท EMV หรือบัตรคนจน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด ธนาคารกรุงไทย จะออกบัตรคนจนใบใหม่ ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขออายัดบัตรคนจน ได้ที่ Call center ของธนาคารกรุงไทย 02-109 2345


READ MORE :