หยุดยาว 19-22 พ.ย. นี้ ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ เส้นไหนวิ่งฟรี

ads

เช็กที่นี่ เส้นไหนวิ่งฟรี ! รับหยุดยาว 4 วัน

เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันหยุดยาว 4 วัน ของเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน ทางรัฐบาล ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อกำหนดยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางด่วนเส้นไหนบ้าง เปิดวิ่งฟรี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 วัน

มอเตอร์เวย์เส้นไหนบ้าง เปิดวิ่งฟรี

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน ในเส้นทางดังต่อไปนี้

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน

โดยเริ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 วัน

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายนนี้ จะมีประชาชนเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลักสายทางและมอเตอร์เวย์เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวัง และเผื่อเวลาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง


READ MORE :