รู้ไว้ไม่เสียหาย ! ขั้นตอนทำบัตรประชาชน แบบ New Normal ต้องทำอย่างไร

ก่อนไปทำบัตรประชาชน ต้องจองคิวล่วงหน้า

นับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้กิจวัตรประจำวันของคนทั่วโลกต้องเปลี่ยนไปเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal เป็นผลให้ขั้นตอนปฏิบัติของแต่ละสถานที่จำต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต New Normal โดยสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้บางคนมองว่า เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและวุ่นวายไปสักนิด แต่เพื่อความปลอดภัยและรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing

ทั้งนี้ การติดต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในช่วงยุค #โควิด19 ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นแบบ New Normal เช่นกัน โดยหนึ่งในนั้นคือ งานทะเบียนราษฎร หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ด้วยการเปิดให้จองคิวบัตรประชาชนทางออนไลน์ได้แล้ว เพื่อกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการและสัดส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชนไว้ ให้ไม่แออัดจนเกินไป

สำหรับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วง New Normal นั้น มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการของสํานักทะเบียน ดังต่อไปนี้

ทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนออนไลน์จองคิวได้ที่ไหน ?

กรมการปกครอง เปิดให้ประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางมาทำบัตรประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน ต้องดำเนินการจองคิวบริการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th

ทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนออนไลน์จองคิวได้ที่ไหน ?
ลงทะเบียนออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชน

นอกจากการทำบัตรประชาชนแล้ว ยังมีงานบริการที่กรมการปกครองระบุให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ดังนี้

(1) งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

(2) การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

ขั้นตอนทำบัตรประชาชน แบบ New Normal ต้องทำอย่างไร ?

(1) เริ่มต้นลงทะเบียนจองคิวทำบัตรประชาชนได้ที่เว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย

ลงทะเบียนออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชน ก่อนเดินทางไปทำบัตรประชาชน
ลงทะเบียนออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชน
 • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก

(2) เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ตรงส่วนนี้ ให้คลิกที่ “เมนู” ซึ่งอยู่ด้านซ้ายบน เพื่อเลือกว่า จะเข้าสู่ “ระบบนัดหมายรับบริการ” หรือ “ระบบขอคัดและรับรองเอกสาร”

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

(3) หลังจากคลิกเลือก “ระบบนัดหมายรับบริการ” แล้ว ก็ให้ดำเนินการ เพื่อจองคิว โดยดำเนินการดังนี้

ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า
ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า
 • เลือกจังหวัด
 • เลือกอำเภอ
 • สำนักทะเบียน
 • เลือกงานบริการ ซึ่งในกรณีนี้ให้คลิกเลือก “การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน”
 • เลือกวันที่จะเข้ารับบริการ
 • ระบบจะแสดงเวลาที่ว่าง เพื่อให้เลือกจองคิวระหว่างช่วงเช้าและช่วงบ่าย
 • เมื่อเลือกวัน/เวลาแล้ว ระบบจะขึ้นป๊อปอัพให้คลิกเลือก “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก”
 • กรณีที่กด “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหมายเลขการจองคิวนัดหมายล่วงหน้า, วันที่, บริการ, สถานที่, เวลา โดยสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาเก็บไว้เป็นเอกสารได้ ทั้งนี้ เมื่อเข้ารับบริการตามวันเวลาที่จอง ประชาชนต้องแจ้งหมายเลขนัดหมายล่วงหน้า หรือเลขบัตรประชาชน
ลงทะเบียนขอรับบริการทำบัตรประชาชนล่วงหน้า
ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

สำหรับการนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 15 วัน และช้าสุดได้เกินเวลา 16.00 น. ก่อนวันเข้ารับบริการ

แต่ประชาชนที่ไม่สะดวกจองคิวออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วง เพราะนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้น ประชาชนยังสามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกแห่งได้ตามปกติ

ที่มา : กรมการปกครอง


READ MORE :