รู้ก่อนใคร ! เดือนพฤศจิกายน 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลือสิทธิ์อะไรบ้าง ?

ads

เช็กวันเงินเข้าบัตรคนจน เดือน 11 ได้ที่นี่

พอขยับเข้าสู่ช่วง 8-10 วันสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2563 เชื่อว่า สิ่งที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนตั้งตารอ ย่อมไม่พ้นปฏิทินโอนเงินเข้าบัตรคนจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อย่างแน่นอน เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเดือนหน้า ว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหน ที่ต้องหาเงินมาจ่ายเอง และรัฐบาลยังอุดหนุนเงินช่วยเหลือส่วนใดบ้าง ?

และวันนี้ Promotions.co.th จะมาไล่เรียงวันตามปฏิทินของเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้รู้กันว่า วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง และจะได้รับเงินจำนวนเท่าไร 


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563


ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

– ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

– ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 300 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาท/คน/เดือน

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000-100,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 200 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

เงื่อนไขวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาท
  • ต้องใช้ภายในเดือนนั้น หากไม่ได้ใช้ หรือมีวงเงินเหลือ จะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม)

– ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 45 บาท/คน/ 3 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


ส่วนลดค่าน้ำประปา

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ ซึ่งใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้ และใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 230 บาท/เดือน

อย่างไรก็ดี วันที่ถูกระบุไว้ในข้างต้นนั้น เป็นเพียงวันเริ่มต้นที่ภาครัฐดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือของแต่ละรายการเข้าบัญชีผู้ถือบัตรจนเท่านั้น ฉะนั้น หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใดได้รับเงินหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจไป และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.


READ MORE :