Home Promotions.co.th News เคาะแล้ว ! ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท เริ่ม 23 ต.ค. นี้

เคาะแล้ว ! ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท เริ่ม 23 ต.ค. นี้

เตรียมตัวให้พร้อม !!

ตามที่มีกระแสข่าวว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 (ศบศ.) ฟื้นมาตรการช้อปช่วยชาติ 2563 ซึ่งเป็นมาตรการที่ภาครัฐฯ ทำออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ประชุม ศบศ. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

เมื่่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างเราได้ประโยชน์ นั่นก็คือ เมื่อเราซื้อสินค้าหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช้อปดีมีคืน สามารถนำรายจ่ายส่วนนั้นมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีตอนคำนวณภาษี ทำให้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียหรือยื่นภาษี สามารถประหยัดภาษีที่ต้องจ่าย และอาจจะได้เงินคืนนั่นเอง

ช้อปดีมีคืน ให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ ?

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรการช้อปดีมีคืน เริ่มเมื่อใด

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศนั้น มีระยะเวลาในการใช้จ่ายตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564

กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการช้อปดีมีคืน คือ

 • กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กลุ่มผู้ประกอบการขายหนังสือ
 • กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP

***แต่ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ผู้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน สามารถซื้อสิ้นค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ ได้ทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ อาทิ

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่าซึ้อยาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ
 • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
 • ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าโรงแรม

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้ไหม ?

สำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่หลาย ๆ คนตั้งคำถาม ก็คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้น สามารถใช้สิทธิตามมาตรการช้อปดีมีคืนหรือไม่ ?

ตอบ : หากประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

แม้ว่า “ช้อปดีมีคืน” มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในระบบภาษี จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบศ. แล้ว ทำให้ประชาชนที่มีสิทธิช้อปตามมาตรการดังกล่าว ได้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่า สิทธิลดหย่อนภาษีครั้งนี้คือเท่าไหร่ ? เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันไหน จนถึงวันไหน

แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนรอคำตอบ ก็คือ ความชัดเจนกรณีสินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มีอะไรบ้าง ? เนื่องจากยังต้องรอนำมาตรการช้อปดีมีคืนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ก่อนประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทาง Promotions.co.th จะรีบนำข้อมูลมาบอกต่อทันที

ที่มา : รัฐบาลไทย


READ MORE :
Exit mobile version