เคาะแล้ว ! 10 พ.ย. นี้ เปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รอบ 2

ads

คลอดแล้ว รอบเก็บตก “คนละครึ่ง”

จากกรณีมาตรการ “คนละครึ่ง” ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนคนละครึ่ง เพื่อรับสิทธิไปตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง. com โดยโครงการคนละครึ่ง เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือที่รัฐบาลผลักดันออกมา ด้วยหวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับรากฐานของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อย่างผู้ค้ากลุ่มหาบเร่แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายอาหาร หรือขายสินค้าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากมาตรการคนละครึ่ง ภาครัฐจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563)

และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ครบ 10 ล้านคน ตั้งแต่เวลา 21.40 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ภาครัฐจึงได้มีการปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งทันที อย่างไรก็ดี พบว่า มีประชาชนจำนวนมากที่สนใจโครงการคนละครึ่ง แต่ปรากฏว่า ลงทะเบียนรับสิทธิไม่ทัน

ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคนละครึ่ง ได้ดำเนินการรวบรวมยอดผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ตามเงื่อนไขโครงการ เพื่อนำสิทธิที่ถูกเรียกคืน มาเปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รอบ 2 อีกครั้ง

ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รอบ 2 เมื่อไหร่ ?

เบื้องต้น กำหนดวันลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นี้ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะมียอดเท่าไหร่ แต่กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ไม่มีการขยายสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่ง เกินกว่า 10 ล้านคนแน่นอน

ขั้นตอนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ต้องทำยังไงบ้าง ?

(1) ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน และเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

(2) หลังลงทะเบียนภายใน 2 วัน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่

(3) หากผ่านการพิจารณา ให้โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

(4) ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์และเปิดสิทธิ์ให้กับประชาชนลงทะเบียนเพิ่ม

ใครมีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท ตามโครงการคนละครึ่งบ้าง ?

(1) ประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย

(2) ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดให้ลงทะเบียน

(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


READ MORE :