ดีเดย์ 4 ต.ค. ใช้คนละครึ่ง เฟส 3 ซื้ออาหารเดลิเวอรี่ได้

Food Delivery พร้อมให้บริการผ่านคนละครึ่ง เฟส 3

ถือเป็นข่าวดีแบบ x2 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่รัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะ Co-pay (ร่วมกันจ่าย) เป็นจำนวนเงิน 150 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชน เพราะต้นเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นรอบที่ 2 ของการโอนเงินจำนวน 1,500 บาท ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 ประกอบกับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery ได้ในเดือนตุลาคม 2564 เช่นกัน

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 รอบ 2 โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันไหน

กระทรวงการคลัง แบ่งรอบโอนเงินคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 3,000 บาท เป็น 2 รอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • งวดแรก : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  • งวดสอง : โอนเงินจำนวน 1,500 บาท เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เริ่มสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้เมื่อไหร่

ตามที่มีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2564 ว่ากระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแผนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประชาชนหันมาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากต้องลดการเดินทางออกจากบ้าน และถือเป็นข่าวดีเมื่อที่ประชุม ครม. ไฟเขียวให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

มีบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ใดบ้าง เข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 3

ขณะนี้มีผู้ให้บริการ Food Delivery ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จำนวน 2 ราย และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการ ประกอบด้วย

Grab บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่
Grab บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่
Grab

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit : GP) จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการไม่เกินร้อยละ 20 และลดค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน 25 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาท สำหรับการสั่งซื้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากโครงการ

LINEMAN

โดยจะเก็บ GP จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 20 และสนับสนุนค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มในโครงการให้แก่ประชาชน 35-50 บาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมสื่อส่งเสริมการตลาดและส่วนลดสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้า

ร้านอาหารต้องการเข้าร่วม Food Delivery ต้องทำยังไง

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่ประสงค์ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้สามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery เพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการได้เพียงรายเดียวเท่านั้น

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังเหลืออีกกี่สิทธิ

สำหรับสิทธิคงเหลือโครงการคนละครึ่ง ณ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2564 ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิ มากกว่า 7 แสนสิทธิด้วยกัน ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ซึ่งหากเข้าเงื่อนไข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 3,000 บาททันที


READ MORE :