เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 15 ม.ค. 64 หวังสกัดโควิด-19 ช่วงปีใหม่

ลากยาว พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 45 วัน

หลังลุ้นกันมาพักใหญ่ว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีมติต่อขยายเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ใกล้ครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ออกไปหรือไม่ ? เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศติดต่อกันหลายวัน

แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบขยายเวลาการบบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ออกไปอีก 45 วัน จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. ได้ให้เหตุผลที่มีการขยายระยะเวลาการบังคับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึง 45 วัน ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่จะขยายครั้งละ 30 วัน โดยระบุว่า ต้องการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่

ฉะนั้น การขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามเดิมที่กำหนดไว้ 30 วัน จะทำให้ต้องมาประชุมเพื่อพิจารณาขยายอีกครั้งในกลางเดือนธันวาคมที่งานในช่วงนั้นค่อนข้างแน่น ที่ประชุม ศบค. จึงเห็นชอบประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้ 45 วัน ไปเลยในคราวเดียว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :