Home Promotions.co.th News มีผลแล้ว ! อัตราค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1,000 บาท

มีผลแล้ว ! อัตราค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1,000 บาท

สาระน่ารู้…

หลังมีข่าวเรื่องการกำหนดค่าปรับจราจรใหม่ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดออกมาสักพักใหญ่ ก็ทำให้บรรดาผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถทุกชนิดต่างตั้งตารอว่า “ค่าปรับจราจรใหม่” ที่กำลังจะประกาศใช้นั้น มีการปรับเพิ่มค่าปรับในข้อหาหรือฐานความผิดใดบ้าง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ (26 สิงหาคม) ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีการกำหนดลักษณะความผิดในออกค่าปรับทั้งสิ้น 17 ลักษณะ 155 ฐานความผิด โดยจะมีการปรับขั้นต่ำ 200 บาท จนถึงสูงสุด 1,000 บาท

สำหรับจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ที่บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับสั้น ๆ ดังนี้

ข้อหา/ฐานความผิด กลุ่มค่าปรับ 200 บาท

 • ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และไม่อาจแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อขอตรวจ
 • หยุดรถในช่องเดินรถ

ข้อหา/ฐานความผิด กลุ่มค่าปรับ 400 บาท

 • นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตราย มาใช้งาน
 • ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น หรือปลิวไปจากรถ
 • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรมือที่เจ้าพนักงานจราจรแสดง
 • ไม่ให้ไฟสัญญาณที่ท้ายรถ เมื่อจะหยุดรถ
 • ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น
 • หยุดหรือจอดรถโดยไม่ให้ไฟสัญญาณ
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
 • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ข้อหา/ฐานความผิด กลุ่มค่าปรับ 500 บาท

 • นำรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถมาใช้งาน
 • ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุด
 • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้
 • ขับรถฝ่าไฟแดง
 • ขับรถบนทางเท้า
 • ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
 • ขับรถแซงในที่คับขัน
 • ขับรถออกจากที่จอดโดยไม่ให้ไฟสัญญาณ
 • ขับรถเร็ว

ข้อหา/ฐานความผิด กลุ่มค่าปรับ 1,000 บาท

 • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดควันเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

สำหรับข้อหาอื่น ๆ นั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้จากประกาศ พ.ร.บ. จราจรทางบก ได้เลย ทั้งนี้ พบว่าตำรวจปรับราคาสูงกว่าให้เอาประกาศดังกล่าว ประชาชนสามารถดำเนินการแจ้งความได้เลย เพราะถือว่า การกระทำของตำรวจรายนั้นผิดกฎหมายและผิดวินัย

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


READ MORE :
Exit mobile version