มาแล้ว ! วิธีลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ads

ซ้อมก่อนลงทะเบียน #เราชนะ

ภายหลังรัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ 2564

แต่ก่อนจะเริ่มต้นลงทะเบียนเราชนะลองมาทบทวนกันอีกครั้งว่า ใครต้องลงทะเบียนเราชนะบ้าง ? ลงทะเบียนเราชนะในหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ไปจนถึงขั้นตอนการ #ลงทะเบียนเราชนะ ไปดูคำตอบกันเลย

ใครต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com บ้าง ?

 • ผู้ที่ต้องลงทะเบียนเราชนะในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราไม่ทิ้งกัน” มาก่อน หรือมีชื่อในระบบมาก่อน อาทิ กลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใด ๆ ของรัฐมาก่อน

คุณสมบัติของผู้ผ่านการพิจารณาโครงการเราชนะ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท
 • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ

ตามที่ทราบกันดีว่า โครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com เป็นวันแรก ในวันที่ 29 มกราคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้เอง เพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้แนะนำการลงทะเบียน www.เราชนะ.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 23.00 น.

ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com
ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

 • ชื่อ-สกุล
 • เลขบัตรประจําตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com
ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com
ลงทะเบียนเราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

5. เมื่อเงินโอนเข้ามาแล้ว ก็สามารถนำเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย โดยใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีชำระเงิน ก็คือ กด QR Code เพื่อใช้สแกนระบบจะหักเงินตามยอดใช้จ่ายจริง

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิร่วมโครงการเราชนะ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนเราชนะได้เช่นเดียวกัน ทางกระทรวงการคลัง จะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร และรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะโอนเงินให้ในรูปแบบใด ซึ่งแนวโน้มน่าจะใช้รูปแบบเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


READ MORE :