รวมโครงการรัฐบาลมาใหม่ล่าสุด ช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19

ads

เช็กเลย! 6 มาตรการเยียวยาโควิด-19 ปี 2564

โควิด-19 ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพและชีวิต แต่ยังส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ ทำให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ ด้วยเหตุนี้ ในประเทศไทย ทางภาครัฐจึงมีโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยล่าสุดช่วงปี 2564 นี้ ได้มีมติอนุมัติมาตรการและโครงการเยียวยาโควิด ซึ่งจะมีความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐบ้าง Promotions ก็ขอมาอัปเดตข้อมูลเบื้องต้นกันที่นี่ให้ทุกคนได้ทราบ

1 โครงการเราชนะ และ ม33เรารักกัน

เริ่มต้นด้วยมาตรการเยียวยาโควิด โครงการเราชนะ และ โครงการม33เรารักกัน ให้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการอยู่แล้ว รับเงิน 2,000 บาท สัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง/บัตรประชาชน โดยโครงการเราชนะ จะได้รับเงินในวันที่ 21 พ.ค. 64 งวดที่ 1 จำนวน 1,000 บาท และ วันที่ 28 พ.ค. 64 งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ส่วนโครงการม33เรารักกัน จะได้รับเงินในวันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นงวดแรก จำนวน 1,000 บาท และงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค. 64 อีก 1,000 บาท

เราชนะ

2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ภาครัฐยังคงจ่ายให้ 50% สำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านที่ร่วมโครงการ โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ไม่เคยมีสิทธิ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนผู้ที่เคยมีสิทธิ์คนละครึ่ง เพียงกดยินยอมตกลงเงื่อนไขเท่านั้น จะได้รับวงเงินสำหรับใช้จ่าย สูงสุด 150 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 3,000 บาท ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

คนละครึ่ง

3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ภาครัฐอนุมัติโครงการใหม่ล่าสุด โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยแจก E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม และใช้ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม กับร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) และติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ

4 โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ขยายวงเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5 สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 20,000 ล้านบาท

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถขอสินเชื่อในวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี เป็นจำนวน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. แห่งละ 10,000 ล้านบาท

6 SFIs พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยสามารถพักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตามความสมัครใจ

ตลอดทั้งปี 2564 มีมาตรการและโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ ทั้งด้านการเงินและด้านการบริโภค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่

READ MORE>>>