ผล RT-PCR เป็นบวก ติดเชื้อโควิด – 19 แจ้งเคลมประกันอย่างไร

หลังจากที่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ครั้งที่ 3 ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งให้หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองแบบจริงจัง เนื่องจากเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรง พบได้ทั้งผู้ป่วยแบบแสดงอาการและผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ ดังนั้นการเลือกซื้อประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด – 19  ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยมอบความคุ้มครองสูงสุด หากพบว่าคุณเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ ได้รับเชื้อโควิด – 19 โดยคุณสามารถรับความคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือกไว้ สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับเป็นไปตามเงื่อนไขประกันของแต่ละบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย หรือ เงินชดเชยกรณีโคม่า หรือ เสียชีวิต การแพ้วัคซีน การเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด –  19 ฟรี เป็นต้น

ซึ่งประกันโควิด – 19 เป็นกรมธรรม์พิเศษที่บริษัทประกันภัย หรือ ธนาคารออกมารองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครอง หากเจ็บป่วยและเกิดความสูญเสียจากการติดเชื้อโควิด  เพราะฉะนั้นหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ ต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นประจำ เมื่อรับตรวจหาเชื้อโควิด –  19  และพบว่าผล RT-PCR เป็นบวก คุณสามารถเคลมประกันกับบริษัทที่คุณเลือกซื้อไว้ได้เลย ง่ายๆ

อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด –  19

ผล RT-PCR เป็นบวก เคลมประกันโควิด

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ การเคลมประกันประกันโควิด-19 สามารถทำได้ง่ายๆ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องไปยังบริษัท ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ตามเงื่อนไขระบุในกรมธรรม์ อย่างเช่น “เจอ จ่าย จบ” และหากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทประกันได้ จะต้องส่งหลักฐานยืนยัน เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือ ผล Lap

ผล RT-PCR เป็นบวก ติดเชื้อโควิด

ในกรณีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ เงินปลอมขวัญ ควรใช้ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) โดยจะต้องมีการแสดงรายการค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนและใบสรุปปิดหน้างบ รวมถึงคุ้มครองการเสียชีวิต สิ่งที่ต้องใช้จะเป็นสำเนามรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19 ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์รับรอง เพื่อแจ้งเคลมประกันได้

เอกสารการเคลมประกันโควิด – 19 เมื่อ ผล RT-PCR เป็น Detected (ผลบวก)

  • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทประกันที่ได้ทำการเลือกซื้อไว้ หรือ ติดต่อบริษัทเพื่อขอรับ
  • เอกสารระบุผลวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือ ผล Lap
  • ใบรับรองแพทย์
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบค่ารักษาพยาบาล, สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19

การเคลมประกันคุณสามารถทำได้ทันที เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ผลเป็นบวก  (ภายหลังจากการทำประกันภัยและภายหลังจากระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ในกรณีที่คุณต้องเข้ารักษาตัวโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาล สามารถเคลมได้เช่นกัน โดยถือว่าคุณเป็นผู้ป่วยในเช่นกัน

***ความคุ้มครองผู้เอาประกัน ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทที่เลือกไว้

ไม่ได้ทำประกัน ตรวจโควิดฟรีไหม

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เลือกซื้อประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด – 19 แต่…คุณเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน และเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอตรวจโควิด-19 ฟรี โดยจะต้องมีการระบุผลจากแพทย์ว่าคุณพบเชื้อ หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ทุกแห่ง ทางประกันสังคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เนื่องจากสถานพยาบาลจะดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงิน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลของเอกชนโดยตรง

ประกันสังคม ขอตรวจโควิด-19 ฟรี

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลือกทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด – 19 มีความสำคัญอย่างมาก ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 แพร่ระบาดเช่นนี้ เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะติดเชื้อโควิดเมื่อใด ตอนไหน แผนประกัน และความคุ้มครองที่เลือกทำไว้ เปรียบเสมือนเบาะคอยรองรับ หากพบว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนในเรื่องค่ายา ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ


บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน


 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม