Home Promotions.co.th News Finance ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท ผู้มีอาชีพอิสระ ยังลงทะเบียนได้ !

ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท ผู้มีอาชีพอิสระ ยังลงทะเบียนได้ !

#สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน ยังเหลือสิทธิ์

จากวิกฤติการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัส #โควิด19 (COVID-19) ที่สร้างความตื่นตระหนกและความกังวลใจไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น แม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาด #COVID-19 ภายในประเทศไทย จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจำนวนผู้ป่วยรายใหม่น้อยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ภาครัฐยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัย

แม้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะดีขึ้น แต่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ยังมีผู้ได้ผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการล็อกดาวน์ ที่จำต้องปิดธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ทำให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้น

และ “ธนาคารออมสิน” ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ประชาชนอย่างเราได้ฝ่าวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในด้านของการใช้จ่ายด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ นั่นคือ

(1) โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ) วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท

(2) โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่า มีประชาชนให้ความสนใจสินเชื่อ ทั้ง 2 โครงการ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ มีผู้ยื่นเรื่องขอสินเชื่อจนเต็มกรอบวงเงินในการขอกู้ยืม ไปตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ผู้มีอาชีพอิสระ ที่ต้องการสินเชื่อยังสามารถขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ” ของธนาคารออมสินได้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท แต่ก่อนจะเดินเข้าไปลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ตามไปส่องเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินกันก่อนดีกว่า


เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ผู้มีอาชีพอิสระ ธนาคารออมสิน


สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
คุณสมบัติผู้กู้
 • สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
 เงื่อนไขสินเชื่อ 
 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
เอกสารใช้ในการขอกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) อาทิ หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
วิธีการรับเงินกู้ 
 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้จากการพบปะกันของคนจำนวนมากที่สาขา ทางธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้ที่สนใจสินเชื่อฉุกเฉิน ผู้มีอาชีพอิสระ ลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยมีขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

(1) เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ผู้มีอาชีพอิสระ ธนาคารออมสิน

(2) กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด อาทิ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ผู้มีอาชีพอิสระ ธนาคารออมสิน

(3) รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) อาทิ หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ76345

*** หากไม่มี SMS แจ้งเตือนหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์

(4) ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(5) ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

(6) ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM


READ MORE :
Exit mobile version