Home Promotions.co.th News ข่าวดี ! เราเที่ยวด้วยกัน เตรียมปลดล็อกเงื่อนไขเพิ่ม หวังดึงคนไทยเที่ยว

ข่าวดี ! เราเที่ยวด้วยกัน เตรียมปลดล็อกเงื่อนไขเพิ่ม หวังดึงคนไทยเที่ยว

ไม่ต้องสำรองค่าตั๋ว-จัดทัวร์ผู้สูงวัย

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานหลักของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง-บัตรคนจน
  • มาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
  • มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงิน
  • คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
  • มาตรการเยียวยาเกษตรกร
  • มาตรการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2% เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง

ขณะเดียวกันในส่วนภาคการท่องเที่ยว ก็มี “เราเที่ยวด้วยกัน” มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่หวังดึงประชาชนให้ออกมาเที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เป็นจำนวนมาก แต่จากการตรวจสอบพบว่า จำนวนผู้ใช้สิทธิตามที่มีการลงทะเบียนไว้ ยังน้อยกว่าที่มีการตั้งเป้าไว้ ด้วยเหตุนี้เอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการปลดล็อกเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อจูงใจประชาชนเข้าร่วมมากขึ้น โดยเตรียมปลดล็อกเงื่อนไข “เราเที่ยวด้วยกัน” ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

จากเดิมสิทธิการใช้ตั๋วเครื่องบิน รัฐจะสนับสนุนส่วนต่างให้ 40% ส่วนอีก 60% ผู้ได้สิทธิจะต้องจ่ายเอง แต่อาจปรับเงื่อนไข มาเป็นให้ผู้ได้สิทธิจ่ายเพียง 60% ไม่ต้องจ่ายทั้งหมด 100% แล้วรอให้รัฐสมทบส่วนต่างให้ย้อนหลัง ซึ่งหากมีการปลดล็อกเงื่อนไขเรื่องนี้ได้สำเร็จ อาจดึงดูดให้ประชาชนใช้บริการเพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น

จัดแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

เตรียมเพิ่มการเลือกเที่ยวในรูปแบบการจัดแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว เพิ่มวอยเชอร์ในการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นหรือช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจับคู่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด อาทิ ไปเที่ยวจังหวัดที่ 1 พ่วงอีก 1 จังหวัด นั่นเท่ากับว่า ผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันสามารถท่องเที่ยวได้ 2 จังหวัด ในการออกเดินทางเพียงครั้งเดียว

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าหากมีการปรับเงื่อนไข “เราเที่ยวด้วยกัน” อีกครั้ง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการจูงในให้คนไทยท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของโครงการ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ซึ่งมีทั้งวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม รวมถึงยังมีวันหยุดในช่วงเทศกาลสิ้นปีอีกด้วย


READ MORE :