Home Promotions.co.th News ข่าวดีชาวกรุง 20-24 ก.ค. นี้ ตรวจสุขภาพ-โรคตาฟรี ที่ 11 รพ. สังกัด กทม.

ข่าวดีชาวกรุง 20-24 ก.ค. นี้ ตรวจสุขภาพ-โรคตาฟรี ที่ 11 รพ. สังกัด กทม.

สำนักแพทย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ทางสำนักการแพทย์ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 5 วัน ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง (ตามวันและเวลาราชการ)

สำหรับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ-โรคตาฟรี สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจได้ยังโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลกลาง เบอร์ 02-220-8000
  • บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน เบอร์ 02-437-0123
  • บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เบอร์ 02-289-7000
  • บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชโดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
4. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เบอร์ 02-327-3049
5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เบอร์ 02-421-2222
  • บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย/วัน
6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เบอร์ 02-988-4100
  • บริการตรวจคักรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
7. โรงพยาบาลคลองสามวา เบอร์ 02-150-1300
  • บริการตรวจคักรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เบอร์ 02-405-0901
  • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน
9. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เบอร์ 02-180-0201
10. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เบอร์ 02-429-3575-81
  • บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4
11. โรงพยาบาลสิรินธร เบอร์ 02-328-6900
  • บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง ผ่านช่องทางนี้

นอกจากนี้ ประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ-โรคตาฟรี ! ต้องนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(1) ผู้เข้ารับบริการทุกคร ต้องเข้ารับการวัดอุณหภูมิร่างกาย

(2) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

(3) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

(4) ควรพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไว้ เพื่อทำความสะอาดมือทุกครั้ง เมื่อสัมผัสพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

(5) ลงทะเบียนผ่าน QRCode ไทยชนะ

(6) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เมื่อทราบถึงกิจกรรมจิตอาสาดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ใครที่อยากร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก็อย่าลืมโทรไปสอบถาม ณ โรงพยาบาลสังกัด กทม. ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนเข้ารับบริการวันที่ 20-24 กรกฎาคมนี้

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร…

โพสต์โดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

ที่มา : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


READ MORE :
Exit mobile version