Home Promotions.co.th News ข่าวดี! มติ สปสช. อนุมัติ ประชาชนฟอกไตฟรี ทุกกรณี

ข่าวดี! มติ สปสช. อนุมัติ ประชาชนฟอกไตฟรี ทุกกรณี

เคาะแล้ว คนไทยฟอกไตฟรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Suphachai Jaismut (ศุภชัย ใจสมุทร) ส.ส. บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีมติอนุมัติให้ประชาชนสามารถฟอกไตได้ฟรี ทุกกรณี ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนคนไทยต้อนรับปีใหม่ 2565

พูดแล้วทำ สโลแกนใหม่พรรคภูมิใจไทย

ถือเป็นผลงานชิ้นเอกรับปีใหม่ของพรรคภูมิใจไทยกับสโลแกนใหม่ของพรรคกับนิยามคำว่า “พูดแล้วทำ” ซึ่งย้อนไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนป่วยโรคไตต้องฟอกไตผ่านเส้นเลือดโดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากอยากขอให้ช่วยลดภาระในจุดนี้ ซึ่งนายอนุทิน ได้รับปากว่าจะดูแลและนำเรื่องนี้มาแก้ไข

และล่าสุดเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีมติให้ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตซึ่งต้องเข้ารับการฟอกไตเพื่อรักษาสามารถฟอกไตได้ฟรีทุกกรณี ส่วนในเรื่องของขั้นตอนแนวทางปฎิบัติยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาแต่อย่างใด

ประชาชนฟอกไตฟรี
สปสช. อนุมัติ ประชาชนฟอกไตฟรี

ป่วยเป็นโรคไตต้องเตรียมค่ารักษาเท่าไหร่

ผู้ป่วยโรคไต อยู่ในภาวะที่ไตไม่สามารถทำงานได้ปกติเหมือนเดิมอีกต่อไป จำเป็นต้องทำการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิต ซึ่งก็จะมีค่ารักษาพยาบาลที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ระยะ ในรายของผู้ป่วยไตเรื้อรังจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด หรือเปลี่ยนไตมีค่าใช้จ่ายในการรักษาดังต่อไปนี้

  • ค่าฟอกเลือด ครั้งแรก ครั้งละ 3,500 บาท (รวมค่าแพทย์)
  • ค่าฟอกเลือด ครั้งต่อไป ครั้งละ 2,200 บาท
  • ค่าฟอกเลือด (ICU) ครั้งละ 4,700 บาท

ในกรณีต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละครั้ง ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ที่ เดือนละ 8,800 บาท หรือถ้ากรณีจำเป็นต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ที่ เดือนละ 26,400 บาท ที่มา : โรงพยาบาลวิภาวดี

จะเห็นได้ว่าหากผู้ป่วยที่ไม่ได้มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ หรือทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคไตเอาไว้จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่เกิดความยากลำบากภายในครอบครัวที่ต้องหาเงินมาใช้รักษา

หน้าที่หลักของ สปสช.

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ได้กำหนดให้ สปสช. ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่ติดปากคนไทยในชื่อ “สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง

แนวทางการใช้สิทธิ

1. ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริกรประจำตามสิทธิ หากพบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพ จะถูกส่งต่อตามขั้นตอน
2. ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถแจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ ด้วยการแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนห้ใช้สูติบัตร(ใบเกิด) แทนได้

สปสช. กับสิทธิประโยชน์บำบัดทดแทนไต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เริ่มให้สิทธิประโยชน์บำบัดทดแทนไตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฎิบัติสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 3 วิธี คือ ล้างไตทางหน้าท้อง ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

โดยแนวทางปฎิบัติจะเริ่มรักษาด้วยขั้นตอนล้างไตทางหน้าท้องเป็นอันดับแรกก่อน แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถล้างไตทางหน้าท้องได้จะให้สิทธิรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายไตถ้าเข้าเงื่อนไขทาง สปสช.ก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด นอกจากนี้ในอนาคตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในอนาคตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำร่องในบางพื้นที่ ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับมติ สปสช. ล่าสุดที่อนุมัติให้ประชาชนฟอกไตฟรี ทุกกรณี ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม