กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ตรวจ ATK ฟรีแบบ Drive Thru ถึง 1 เม.ย. 65

เช็คจุดตรวจโควิด Drive Thru ที่โรงพยาบาลด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยง

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงวิกฤติ ล่าสุด ไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) โดยองค์การอนามัยโลกได้ยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ซึ่งต้องเฝ้าระวังและจับตามองความรุนแรงของอาการต่อไป หลายประเทศเริ่มเตรียมความพร้อมรับมือกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ สำหรับในประเทศไทยเองก็มีทั้งบริการตรวจโควิดและเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยขณะนี้ กทม. ได้มีมาตรการตรวจโควิดเชิงรุก บริการตรวจโควิดแบบ Drive Thru ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรีสำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยง ที่สายใต้ใหม่และในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง

กทม. เปิดจุดตรวจโควิด Drive Thru ที่สายใต้ใหม่และโรงพยาบาล 11 แห่ง

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยว่า กทม.ได้มีมาตรการตรวจโควิดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เปิดจุดตรวจโควิดแบบ Drive Thru ด้วยชุดตรวจ ATK บริการตรวจโดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพิพัฒน์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 65 รวมถึงมีบริการตรวจโควิด ATK ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ทั้งนี้ สปสช. ได้กำหนดกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มที่สามารถเข้ารับบริการตรวจโควิดฟรีทั้งที่สายใต้ใหม่และโรงพยาบาล

ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ATK

4 กลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรีตามที่ สปสช. กำหนด

1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

2. ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด เช่น มีไข้ ไอ หายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรส

3. ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มข้างต้นหากต้องการเข้ารับการตรวจโควิด ATK กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 11 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบ BKKCOVID19 และลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิดล่วงหน้าผ่านทางสายด่วนศูนย์ BFC

รายชื่อโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 11 แห่ง

1. โรงพยาบาลกลาง โทร. 02-225-1354

2. โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-437-7677

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-289-7986

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 02-429-3575, 02-429-3258

5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 02-543-2090

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 02-327-3049

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 02-444-3660

8. โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 02-328-6760

9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 02-452-7803

10. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 02-150-1300

11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร. 02-180-0202 ต่อ 103

ผลตรวจโควิดเป็นบวกต้องทำอย่างไร

หลังจากเข้ารับการตรวจโควิด-19 แล้วผลตรวจเป็นบวกหมายความว่าติดเชื้อโควิด ควรแยกกักตัวเองจากผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันและแจ้งหน่วยงานใกล้บ้าน ติดต่อสายด่วนสปสช. โทร 1330 แอดไลน์ @nhso หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบผ่านทางเว็บไซต์ crmsup.nhso.go.th หลังจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนรักษาต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณีได้แก่

  • กรณีอาการเบา-ผู้ป่วยสีเขียว ติดต่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบดูแลรักษาที่บ้าน Home Isolation ที่เว็บไซต์หรือแอดไลน์
  • กรณีอาการหนักหรือมีแนวโน้ม-ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยสามารถหาเตียงได้ผ่านทางสายด่วน โทร. 1669, 1668 หรือขอความช่วยเหลือประสานหาเตียงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น LINE @sabaideebot และ Facebook Fanpage เราต้องรอด

ผลตรวจโควิดเป็นลบ อย่านิ่งนอนใจ ตรวจ RT-PCT ซ้ำเพื่อผลที่แม่นยำ

แม้ว่าผลตรวจโควิดจะเป็นลบ แต่เพื่อเพิ่มความแม่นยำของผลตรวจมากขึ้นให้มั่นใจได้ว่าไม่ติดเชื้อ ควรเข้าการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่ต้องเก็บสารคัดหลั่งและนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (ห้อง Lab)

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม สามารถเข้ารับการตรวจโควิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สายใต้ใหม่ มีบริการตรวจโควิดไดรฟ์ทรูที่ประชาชนไม่ต้องลงจากพาหนะเพื่อเลี่ยงความเสี่ยง และบริการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง โดยลงทะเบียนก่อนได้ทางสายด่วน

READ MORE>>>