Home Promotions.co.th News Education ตามไปดู ! เปิดเรียนยุคโควิด-19 กับ 6 แนวทางป้องกัน ลดเสี่ยงในโรงเรียน

ตามไปดู ! เปิดเรียนยุคโควิด-19 กับ 6 แนวทางป้องกัน ลดเสี่ยงในโรงเรียน

เปิดเทอมใหญ่ ปี 63 ชีวิตสุดว้าวุ่น

ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของประชากรโลกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไม่น้อย ทั้งคนทำงานที่ต้องเปลี่ยนจากการเข้าออฟฟิค มาเป็น Work From Home หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องมีการปรับตัวไปสู่การ #เรียนออนไลน์ ในช่วง #โควิด19 ระบาด เป็นการชั่วคราว จนกว่าโรงเรียนทั่วประเทศจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

และวันนี้เราจะพาไปส่องแนวทางที่ต้องปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม 2563 กันว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ. ) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระเตรียมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงเรียน สถานศึกษาไว้อย่างไรบ้าง ? รวมถึงการปรับเวลาเปิดเทอม 2563 ใหม่ เด็กนักเรียนมีเวลาพักกี่วัน


กำหนดเวลาเปิด-ปิดเทอม ปี 2563 มีเวลาพักกี่วัน


โดยกระทรวงศึกษาธิการ อัปเดตเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน

จำนวนวันเรียน

จำนวนวันปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2563 1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63

93 วัน

17 วัน
(14-30 พ.ย. 63)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 7 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2/2563 1 ธ.ค. 63 –  9 เม.ย. 64

88 วัน

37 วัน
(10 เม.ย. -16 พ.ค. 64)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 12 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

แนวทางรับมือช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ลดความเสี่ยงโควิด-19


เปิดเรียนยุคโควิด-19

สำหรับช่วงเปิดเทอม 2563 ที่กำลังใกล้มาถึงนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงเรียน สถานศึกษา ช่วงเปิดเทอม ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) การมีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา อาทิ วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

(3) จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

(4) การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน

(5) เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

(6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดเรียนที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนั้น จำต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง (อย่างเคร่งครัด) เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา และในระหว่างที่ยังปิดเทอมอยู่ ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดช่องทางเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมความก่อนเปิดเทอมให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ผ่านทาง DLTV ซึ่งแต่ละวันจะมีตารางเรียนออนไลน์แตกต่างกันออกไป ส่วนใครที่พลาดหรืออยากทบทวน ก็สามารถดูย้อนหลังได้เช่นกัน


READ MORE :
Exit mobile version