Home Promotions.co.th News Finance ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ เงื่อนไขเป็นยังไง เช็กรายละเอียดที่นี่

ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ เงื่อนไขเป็นยังไง เช็กรายละเอียดที่นี่

ใครมีหนี้รีบลงทะเบียนด่วน !

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังเป็นปัญหาเรื้อรังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากหลากหลายปัจจัย ทั้งจากถูกเลิกจ้าง หรือการลดชั่วโมงทำงาน ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้เอง นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลเครดิต การผิดนัดชำระ จนกระทบต่อการประกอบอาชีพในระยะยาว

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และ ธปท. จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” เพื่อช่วยลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ มีความพิเศษยังไง

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประชาชนที่มีหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือหนี้เสีย ทั้งที่ยังไม่มีการฟ้อง อยู่ระหว่างฟ้อง หรือที่มีคำพิพากษาแล้ว สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เริ่มเมื่อไหร่

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 14 เมษายน 2564

ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ ที่ไหน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งนี้ จึงเป็นการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ (Online mediation) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) รวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วม

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ แบ่งกลุ่มลูกหนี้อย่างไร

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่อยู่ในกระบวนการฟ้อง (ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง)
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ มีข้อเสนออะไรบ้าง

1. จ่ายเฉพาะเงินต้น ดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อทำได้เสร็จตามสัญญา ผ่อนจ่ายภายใน 3 เดือน

2. จ่ายเฉพาะเงินต้น ดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อทำได้เสร็จตามสัญญา ผ่อนจ่ายภายใน 3 ปี

3. จ่ายเฉพาะเงินต้น ดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อทำได้เสร็จตามสัญญา ผ่อนจ่ายภายใน 5 ปี ซึ่งจะทำให้ค่างวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระได้

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

มีสถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงิน ที่เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยการสนับสนุนของ ธปท. และกรมบังคับคดี จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย

ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 10 แห่ง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการทางการเงิน (Non-bank) จำนวน 12 แห่ง
บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีทีพี จำกัด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1213

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


READ MORE :
Exit mobile version