เช็คด่วน! คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้เราชนะยังไง

ads

แนะนำวิธีใช้จ่ายเงิน ‘เราชนะ’ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone

เนื่องจากปัญหาการลงทะเบียนโครงการ ‘เราชนะ’ มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพรายสัปดาห์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะปัญหาต่าง ๆ เช่น ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้งาน, ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต, ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ได้, เป็นผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทำให้รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนพิเศษผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

วิธีการลงทะเบียน ‘เราชนะ’ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับวิธีการลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยตามสาขาที่สะดวกทั่วประเทศ โดยจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวประชาชน” ไปด้วย และจะได้รับบริการดังนี้ รับลงทะเบียน, ยืนยันตัวตนและกำหนดรหัส PIN 6 หลักของตัวเอง และตรวจสอบผลการลงทะเบียน สามารถค้นหาจุดบริการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com/service-point-no-smartphone

ขยายเวลาลงทะเบียน ‘เราชนะ’ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนโครงการเราชนะมากขึ้น และลดควาามเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร 1,023 แห่ง และจุดบริการพิเศษ 871 แห่ง ทั่วประเทศ ตรวจสอบจุดบริการได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com หรือโทร 02-111-1144

ขยายระยะเวลาลงทะเบียน ‘เราชนะ’

วิธีใช้จ่ายเงิน ‘เราชนะ’ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจสอบสิทธิ์สถานะเราชนะอีกครั้ง หากตรวจสอบแล้ว “ผ่าน” ก็จะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ โดยเงินจะเข้าบัตรประชาชนทุกวันศุกร์ เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท เงินเยียวยางวดแรกจะเข้าในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท จนครบเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายและสะสมสิทธิไว้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เมื่อได้รับสิทธิ์เราชนะแล้ว สามารถใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน โดยใช้ผ่านทางบัตรประชาชน นำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าที่มีเครื่องอีดีซี, ร้านถุงเงินธงฟ้า, ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ ด้วยการรูดบัตรหรือสแกนผ่านทางเครื่อง EDC และยืนยันตัวตนด้วยรหัส PIN 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้ เป็นการใช้จ่ายลักษณะเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รูดใช้จ่าย เราชนะ ที่เครื่องอีดีซี

ทราบวิธีใช้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียน/การใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยและจุดบริการพิเศษ เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิและผลการลทะเบียนได้ผ่านทางระบบอัตโนมัติ โทร 02-111-1122 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

READ MORE>>>