บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2563 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง ?

ads

เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แม้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 ไปแล้ว แต่ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ยังคงได้รับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นเงินในการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ และสำหรับเดือนตุลาคม 2563 นี้ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ? และเงินจะเข้าเมื่อไร ตามไปหาคำตอบกันเลย


วันที่ 1 ตุลาคม 2563


ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

– ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

– ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 300 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาท/คน/เดือน

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000-100,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 200 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

เงื่อนไขวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาท
  • ต้องใช้ภายในเดือนนั้น หากไม่ได้ใช้ หรือมีวงเงินเหลือ จะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม)

– ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 45 บาท/คน/ 3 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน


วันที่ 15 ตุลาคม 2563


เงินคืนภาษี VAT 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ตัวอย่าง : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนสิงหาคม 2563 
จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย 
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน


วันที่ 18 ตุลาคม 2563


ส่วนลดค่าน้ำประปา

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ ซึ่งใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้ และใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 230 บาท/เดือน

อย่างไรก็ดี วันที่ถูกระบุไว้ในข้างต้นนั้น เป็นวันเริ่มต้นโอนเงินของแต่ละรายการเท่านั้น ฉะนั้น หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใดได้รับเงินหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจไป และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.


READ MORE :