Home Promotions.co.th News Finance วิธียืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน รับเงิน 4,000 บาท เยียวยาโควิด-19

วิธียืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน รับเงิน 4,000 บาท เยียวยาโควิด-19

แนะนำวิธีตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน

วันนี้ (15 มี.ค. 2564) เริ่มให้ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาท สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ว่าได้รับสิทธิหรือไม่ โดยจ่ายทุกวันจันทร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แน่นอนว่าหลายคนคงอยากทราบวิธีตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน วันนี้ Promotions จึงได้รวมขั้นตอนมาแนะนำให้ทุกคนไม่พลาดการตรวจสอบและยืนยันตัวตน


วิธีตรวจสอบสิทธิ ม.33 เรารักกัน


1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้วกดที่ปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” เพื่อตรวจสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน

www.ม33เรารักกัน.com

2 จะปรากฎหน้าตรวจสอบสถานะ ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง, ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และวันเดือนปีเกิด หรือ เฉพาะเดือนเกิดปีเกิด หรือ เฉพาะปีเกิด ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ตรวจสอบสถานะ ม33เรารักกัน

3 หลังจากนั้นจะขึ้นรายละเอียดการรับสิทธิ หากได้รับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน เงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

รายละเอียดการรับสิทธิ ม33เรารักกัน

วิธียืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

1 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง

2 หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งรหัส OTP ระบุรหัสแล้วกดตกลง เพื่อใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ

3 เริ่มเข้าสู่หน้าหลักแอปพลิเคชันเป๋าตัง คลิกเลือกเมนู G-Wallet อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะใช้งานได้ ต้องเคยลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันแล้ว

4 เลือกวิธียืนยันตัวตน ได้แก่ ผูกบัญชีกรุงไทย หรือ ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

5 หากกดเลือกใช้บัตรประจำตัวประชาชน ให้เตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน จัดวางให้ตรงตามกรอบที่กำหนด กรอกข้อมูลหน้าบัตรประชาชน เสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดใช้งาน G-Wallet

6 เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนู G-Wallet จะปรากฎแถบเมนู “ม33เรารักกัน” คลิกและอ่านเงื่อนไข แล้วกดยินยอม

7 จะปรากฎข้อความ “ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ม33 ได้ในเวลานี้ สิทธิ์โครงการ ม33เรารักกัน สามารถใช้สิทธิ์ได้คั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564” เสร็จสิ้นการยืนยันตัว รอใช้จ่ายแอปพลิเคชันเป๋าตัง


วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน


หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน โดยกดที่ปุ่มสีเหลือง “ทบทวนสิทธิ” แล้วกดยอมรับเงื่อนไข หลังจากนั้นจะปรากฎหน้ายื่นขอทบทวนสิทธิ ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

  • เลือกคำนำหน้าชื่อ กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และชื่อกลาง (ถ้ามี)
  • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรอก 2 หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษและ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข
  • กรอกวันเดิอนปีปรากฎในบัตรประชาชน โดยมีวันเดือนปีเกิด หรือ มีเฉพาะเดิอนและปีเกิด หรือ มีเฉพาะปีเกิด
  • เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP กรณีมี G-Wallet โครงการชิมช้อปใช้ สามารถระบุเบอร์เดิมได้
  • กรอกอีเมล์ (ถ้ามี) ระบุเพียง 1 อีเมล์

หลังจากนั้นกดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ” รอประกาศผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน

เมื่อทราบวิธีแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ ยืนยันตัวตน และทบทวนสิทธิ ได้ตามขั้นตอนข้างต้น โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบว่าสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างที่นี่

READ MORE>>>