เข้า Home Isolation ประกันชดเชยรายวันหรือไม่? ต้องใช้อะไรบ้าง?

ก่อนหน้านี้เราเคยมีการแนะนำ การเคลมประกัน เมื่อรู้ว่าติดโควิดไปแล้ว สำหรับคนมีประกันโควิด ก็จะสามารถเคลมได้ตามกติกาของ คปภ. โดยหากมีการแอดมิดเข้าโรงพยาบาล แต่คำถามต่อมาก็คือ เมื่อมีการเข้า home isolation หรือ community isolation จะสามารถเคลมได้ตาปกติหรือไม่? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

Hospitel / โรงพยาบาลสนาม / Home Isolation และ Community Isolation

การเข้า home isolation (HI) และ community isolation (CI) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลด้วย ซึ่งจะต้องมีการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่เคยมีความชัดเจน เกี่ยวกับการเคลมประกันเมื่อต้องเข้า HI และ CI แต่วันนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว

โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เคลมได้

เข้า Hospitel และ โรงพยาบาลสนาม ถือว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้ตามปกติ แต่การจะเข้าได้นั้น จะต้องมีผลตรวจจากแลปแบบ RT-PCR เป็น Detected แต่สำหรับการเคลมประกัน อาจต้องใช้ใบรับรองแพทย์ จากคลินิก (คลินิกเวชกรรม) หรือ อาจต้องใช้จาโรงพยาบาล ซึ่งแล้วแต่บริษัทว่าจะขอแบบไหน (ข้อมูลจาก Bangkokbiznews.com)

เข้า Home Isolation หรือ Community ก็เบิกประกันได้

ล่าสุด คปภ ได้มีการสั่งการ ให้บริษัทประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย จ่ายค่ารักษาให้สำหรับ Home Isolation และ Community Isolation พร้อมทั้งให้จ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ สูงสุด ไม่เกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันเข้าโปรแกรม

ซึ่งเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้รับความชัดเจนว่า การทำ Home Isolation และแบบ CI สามารถเคลมได้หรือไม่? ซึ่งวันนี้ได้รับการตอบคำถามแล้ว ด้วยคำสั่งของ คปภ ทำให้หลายคนที่จะต้องเข้าโปรแกรมสบายใจได้มากขึ้น และ สามารถได้รับเงินชดเชยในยามยากลำบากแบบนี้

ต้องใช้เอกสารอะไรในการเคลมประกัน HI และ CI

การเคลมประกัน โดยมีเหตุมาจากสถานการณ์ที่พบว่า ตรวจโควิด เราเคยได้มีการแนะนำ เรื่องการเคลมประกันเมื่อได้รับผลบวกไปแล้ว รอบหนึ่ง ซึ่งการเคลมจากการทำ Home Isolation และ community Isolation มีดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทประกันที่ได้ทำการเลือกซื้อไว้ หรือ ติดต่อบริษัทเพื่อขอรับ
  • เอกสารระบุผลวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือ ผล Lab
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งอาจมาจากคลินิกเวชกรรม แลปที่มีแพทย์สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ หรือ จากโรงพยาบาลก็ได้เช่นกัน
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบค่ารักษาพยาบาล, สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19

เงื่อนไขในการเคลมประกัน เมื่อเข้า HI และ CI

  • ต้องมีเอกสารข้างต้น ที่บ่งชี้ว่าติดโควิด
  • ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้า Home Isolation หรือ Community Isolation ยกตัวอย่างเช่น มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีภาวะอ้วน BMI > 90 มีโรคประจำตัวอย่างเช่น โรคปอดอุดกั้น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ หรือ โรคอื่นๆ ตามแพทย์แนะนำ

นั่นแปลว่า การจะเคลมประกันเพื่อชดเชยรายได้ 14 วัน ได้ จำเป็นจะต้องมีเอกสารก่อน และ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามด้านบน

ปัญหาหลักๆของการเคลมประกัน คือการหาที่ตรวจ RT-PCR ที่ไม่ค่อยมี เอกสารใบรับรองแพทย์ที่หาได้ยาก เนื่องจากหลายคนอาจมีการส่งผลตรงกับแลปที่ไม่มีแพทย์ออกใบรับรอง 

ต้องตรวจ RT-PCR เท่านั้นถึงจะเคลมประกันได้

การตรวจ RT-PCR สามารถคอนเฟิร์มได้แน่นอนว่า มีการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งจะได้รับการรับรองจาก lab ที่ตรวจ และอาจมีการออกใบรับรองแพทย์ด้วย ซึ่งการตรวจ RT-PCR จะเป็นการตรวจอย่างเดียวที่สามารถได้เอกสารเคลมประกันโควิดได้

อ่านต่อ : ต้องตรวจ RT-PCR เพื่อเคลมประกัน 

หาที่ตรวจยาก จะตรวจ RT-PCR เพื่อเคลมประกันที่ไหนได้บ้าง?

อย่างที่รู้กันว่า ปัญหาอย่างแรกคือ การหาใบรับรองแพทย์ และ การตรวจโควิด ซึ่ง เรารวมสถานที่รับตรวจ RT-PCR ไว้ทั้งหมดที่นี่ หรือ หากอยากใช้บริการตรวจถึงบ้าน ก็สามารถจองได้ ตามด้านล่างนี้

บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน