ข่าวดี ! ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือฝ่ายละ 2% ต่ออีก 3 เดือน

ads

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม ต่ออีก 3 เดือน

แม้วิกฤตโควิด-19 ภายในประเทศไทย จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น ถึงขั้นไม่พบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย เว้นที่สถานกักกันของภาครัฐ แต่เมื่อดูภาพรวมเศรษฐกิจ แม้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูกิจการของตนที่หยุดชะงักได้มากนัก เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศยังน้อยอยู่

ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เคยออกมาตรการเยียวยาพิษ #โควิด19 โดยการประกาศลดวงเงินสมทบประกันสังคม 4% คือ จาก 750 บาท เหลือ 600 บาท ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม-สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างลดผลกระทบจาก COVID-19 และในวาระที่มาตรการเยียวยาดังกล่าวครบกำหนด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลดหย่อยการออกเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ออกไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33

ครั้งนี้จะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเต็มเพดาน 750 บาท จะเหลือเพียง 300 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39

ในส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2563

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล


READ MORE :