สรุป ! เยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท เงินเข้าวันไหนได้เท่าไหร่ ?

ads

เปิดวิธีเช็คสถานะเงินเยียวยา สปส.

ตามที่ทราบกันดีว่า “ผู้ประกันตน” มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่มีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิวทั่วประเทศ จนส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งจำต้องหยุดงาน เป็นเหตุให้มีผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานะว่างงาน จาการลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งในครั้งนั้น “สำนักงานประกันสังคม” ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

และล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน โดยให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”


เปิดวิธีเช็กเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท ใครได้บ้าง ?


ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง 
  • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน 
  • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง เหลือ 4% ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลือ 1% และผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือ 1.8% เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กรกฎาคม 2563/ งวดค่าจ้างเดือนเมษายน เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กันยายน 2563

เช็กที่นี่ ! เงินชดเชยประกันสังคม มาตรา 33 เข้าวันไหน


สำหรับผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยว่า เงินเยียวยาประกันสังคมเข้าวันไหน สามารถเช็กข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

แอปพลิเคชัน SSO Connect mobile

แอปพลิเคชัน SSO Connect mobile เช็กเงินเยียวยาประกันสังคม
แอปพลิเคชัน SSO Connect mobile

(1) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “SSO Connect mobile” จาก App Store หรือ Play Store

(2) เปิดแอพพลิเคชั่น จากนั้นเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

(3) เลือกหัวข้อ “การเบิกสิทธิประโยชน์”

(4) ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

(1) เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรอกรหัสผ่าน ลงในช่องว่างบนหน้าเว็บไซต์

(2) เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบคำจขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย”

(3) ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

ช่องทางสอบถามความคืบหน้าเงินเยียวยาประกันสังคมอื่น ๆ

สายด่วนประกันสังคม 1506 สามารถโทร. ตรวจสอบสิทธิหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

– สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

– สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


อุทธรณ์เงินเยียวยาประกันสังคม ต้องทำอย่างไร ?


หากคุณลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ที่ทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาในส่วนนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อประกันสังคมได้ โดยต้องยื่นเรื่องขออุทธรณ์ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด และสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อยื่นอุทธรณ์ ประกอบด้วย

(1) เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

(2) เอกสารในประกอบการพิจารณาต่าง ๆอาทิ เอกสารรับรองการหยุดงานจากนายจ้างหรือเอกสารปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม

(3) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร โดยคุณจะตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารที่ใช้ก่อนว่ายังคงใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ? รวมถึงตรวจสอบดูเลขบัญชีให้ถูกต้องก่อนกรอกในรายละเอียดเอกสารใด ๆ

(4) ข้อมูลเพิ่มเต็มอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างอย่าง เบอร์ติดต่อ เป็นต้น


READ MORE :