Home Promotions.co.th News Finance ซื้อรถป้ายแดง ออกใบกำกับภาษีได้ไหม? – ข้อมูลจากสรรพากร

ซื้อรถป้ายแดง ออกใบกำกับภาษีได้ไหม? – ข้อมูลจากสรรพากร

ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่า การซื้อรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์นั้น มีสองประเภทคือ ซื้อเงินสด และ ซื้อแบบผ่อน โดยต้องมีการจัดไฟแนนซ์ และวางเงินเดาวน์ไว้ก่อน แต่ที่เป็นคำถามกันในช่วงนี้ การซื้อรถยนต์ สามารถเข้าไปอยู่ในแคมเปญ ช้อปดีมีคืน ได้หรือไม่? และจะสามารถขอใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2564 ได้หรือเปล่า? วันนี้ เรามาวิคราะห์ข้อมูลจากโครงการและ กรมสรรพากร กัน

สิ่งที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ในช้อปดีมีคืน

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม
และสิ่งที่สามารถนำมาลดหย่อนได้ก็คือ การซื้อสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงมีคำถามว่า การซื้อรถยนต์ มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะ?

รถป้ายแดง อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิงจากแนววินิจฉัย กรมสรรพากร กล่าวไว้ว่า

การให้ยืมป้ายทะเบียนแดงชั่วคราวดังกล่าวถือเป็นการให้บริการตาม
มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะต้องนำเงินมัดจำป้ายทะเบียนแดงจากลูกค้าไปเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3)(ข) แห่ง
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 ฯ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2 541
2. กรณีตาม 2. เมื่อมีการคืนเงินมัดจำค่าป้ายทะเบียนแดง บริษัทฯ ต้องออกใบลดหนี้
ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้าตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.80/2542 ฯ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542

ซึ่งในกรณีที่ซื้อกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น Toyota, Mazda, Nissan, Honda, หรือยี่ห้อใดๆก็ตาม บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ทุกราย แต่ใบกำกับภาษีก็จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนได้ เพราะอยู่ในข้อห้ามของ รายการไม่สามารถลดหย่อนภาษีใน “ช้อปดีมีคืน” 

สรุปแล้ว ช้อปดีมีคืน ซื้อรถและเอาใบกำกับภาษีไปลดหย่อนได้ไหม?

ไม่สามารถเอามาลดหย่อนใน ช้อปดีมีคืนได้ แต่ขอใบกำกับภาษีได้

สิ่งที่ต้องพูดถึงกันจริงๆก็คือ การลดหย่อนภาษีนั้นใช้เงินเพียงแค่ 30,000 บาท ในการซื้อสินค้าที่สามารถออกใบกำกับได้เท่านั้น แต่ การซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินดาวน์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาท อย่างแน่นอน ซึ่งอาจเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะซื้อสินค้าอะไรนอกเหนือจากรถยนต์

หากมีแผนในการซื้อรถยนต์ป้ายแดงกันอยู่แล้ว ก็สามารถขอ ใบกำกับภาษี จากทางโชว์รูม ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนได้ แต่ถ้าหากทางโชว์รูมไม่สามารถออกใบกำกับให้ได้ อาจมีประเด็นดังนี้

 1. โชว์รูมรถอาจเลี่ยงภาษี โดยการไม่นำเอารถที่จำหน่ายเข้าระบบ หรือ ยังไม่ได้ระบบ และไม่ได้เลี่ยงภาษี
 2. ทางฝ่ายบัญชีของทางโชว์รูม ยังไม่ได้รับทราบถึงกฎหมายฉบับใหม่ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา

หากไม่ออกใบกำกับภาษี จะมีกำหนดโทษ

ข้อมูลจากกรมสรรพากร หากผู้ขายไม่ออกใบกำกับภาษีจะมีโทษดังนี้

 1. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่า
 2. ออกใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. หากมีเจตนาเลี่ยงภาษี มีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท รวมถึงเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่า และอาจเสียดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน
 4. บทลงโทษนี้ รวมถึง การออกใบกำกับภาษีปลอมด้วย

อ้างอิง คู่มือใบกำกับภาษี กรมสรรพากร 

อ่านต่อเกี่ยวกับ ช้อปดีมีคืน

Exit mobile version